Search

5 กลยุทธ์ในการ ลดต้นทุนการขนส่ง

6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

กลยุทธ์ในการ ลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างไร?

ธุรกิจจะลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างไร?…ในปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ทั้งในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ซึ่งจะมีเรื่องของต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ คือ การหาวิธีลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยไม่ลดคุณภาพ ซึ่งหนึ่งในต้นทุนที่สามารถลดได้ด้วยการวางแผนบริหารจัดการที่ดี ก็คือ ‘ต้นทุนการขนส่ง’ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ หากธุรกิจสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงไปได้ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

 

5 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง บริการ

 1. ใช้พลังงานทางเลือก

ในธุรกิจที่มีการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะถือว่าเป็นต้นทุนผันแปร (Variable cost) หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง หากสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้

ปัจจุบันมีเชื้อเพลิงทางเลือกหลายรูปแบบ สำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ มีคำแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG แทน ซึ่งก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันได้ถึง 60-70% แต่อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง และมีอีกหลายปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอีกด้วย นอกจากการใช้พลังงานทางเลือก ก็ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันได้อีก เช่น การคำนวณเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อลดเที่ยวขนส่ง เป็นต้น

 

 1. บริหารเที่ยวการขนส่งทั้งขาไป-ขากลับ

โดยทั่วไป เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จรถขนส่งจะวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ทำให้เกิดต้นทุนสูง ทั้งค่าน้ำมัน และค่าแรงโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระต้นทุนตรงนี้ การลดต้นทุนในส่วนนี้ สามารถทำได้โดยการ ลดการวิ่งเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) อย่างสูงสุด

ลดต้นทุนการขนส่ง

 1. เลือกใช้เส้นทางที่ดีที่สุด

ในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าต้องเร็ว และใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เส้นทางที่สั้นที่สุด อาจไม่ใช้เส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเสมอไป ด้วยข้อจำกัดด้านถนน การจราจรต่าง ๆ เช่น ทางที่สั้นที่สุด เป็นทางชัน และแคบ ทำรถเคลื่อนตัวได้ช้า หรือมีไฟจราจรถี่มาก เป็นต้น

ในการคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุด จะต้องคำนวณมาจากทั้งสภาพถนน การจราจร รวมถึงนำข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ เป็นต้น มาคำนวณเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้ หากธุรกิจมีข้อมูลที่เพียงพอ จะสามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดได้

 

 1. บรรจุสินค้าให้เต็มความจุ

นอกจากการเลือกเส้นทางการขนส่งที่ดีที่สุด การบรรจุสินค้าก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะพื้นที่ว่างในรถบรรทุกหมายถึงการเดินทางที่มากขึ้น หากรถบรรทุกสามารถบรรจุสินค้าได้เต็มความจุ รวมสินค้าที่ต้องส่งในเส้นทางเดียวกันได้ทั้งหมดในคราวเดียว จะช่วยลดเที่ยวขนส่ง และลดค่าใช้จ่ายลงได้

 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง คือระบบ Transportation Management System หรือ TMS เป็นระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า ใช้ในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ทั้งความรวดเร็วในการขนส่ง และการลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้อีกด้วย

delivery-tracking-system-ecommerce

 

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ TMS 

 • การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation Manager) มีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานขนส่ง

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation Optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ

 

การทำงานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ระบบเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิด “Just in Time หรือ การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน” และบรรลุองค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery 

 • 1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่
 • 2. Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 • 3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
 • 4. Right Quality: สินค้า ตรงตามคุณภาพที่ตกลง
 • 5. Right Cost: การส่งสินค้า ตามราคาที่แข่งขัน

Blue Yonder ผู้นำโซลูชัน TMS 

 

blueyonder TMS

หากคุณกำลังมองหาระบบ TMS ที่ได้มาตรฐาน ‘Blue Yonder’ เป็นผู้นำโซลูชัน TMS ระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านโซลูชัน Transportation Management Systems ปี 2021 โดย Magic Quadrant ของ Gartner โดยโซลูชัน TMS จาก Blue Yonder จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผสานรวมเครื่องมือสำหรับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการขนส่ง และจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ทำไมต้องเลือกวางระบบ TMS กับ NEXUS
เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ IT Solution Consulting แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดย เน็กซัสฯ มีทั้งประสบการณ์ และมีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ TMS จาก Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เกี่ยวกับ เน็กซัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน