Search

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ความสามารถของ SAP Business One

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ละธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันที่สูงขึ้น เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการรักษาคุณภาพ และการจัดการสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ SAP Business One จึงเป็นโซลูชัน ERP ที่จะเข้ามาตอบโจทย์กระบวนการทำงาน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ให้งานการจัดการเป็นไปโดยอัตโนมัติ มองเห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ได้รวบรวม ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไว้แล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

สาเหตุหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างฉับพลัน มาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ไม่เพียงแต่การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แต่ยังรวมถึงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้จึงทำให้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง ค้าปลีก จึงต้องปรับตัวเข้ากับการตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์เพื่อเอาตัวรอดจากการแข่งขัน

จากการแข่งขันที่ร้อนแรง ทำให้โซลูชัน ERP กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจควรจะต้องพิจารณา ซึ่ง ซอฟต์แวร์ SAP Business One ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในระบบบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังนำเสนอฟังก์ชัน CRM หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะจุด ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถล้ำหน้าเหนือคูรแข่งได้

นอกจากฟังก์ชัน CRM แล้ว SAP Business One ERP ยังมีความสามารถในการจัดการงานด้านการเงิน สินค้าคงคลัง กระแสเงินสด การจัดซื้อ การขาย การจัดจำหน่าย การผลิต และการตลาดได้อย่างราบรื่น ช่วยลดข้อผิดพลาดและการหยุดชะงักในธุรกิจ บริหารจัดการการวางแผนเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

 

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

SAP Business One ไม่เพียงแต่ทำให้งานการจัดการและกระบวนการต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติได้แล้ว แต่ยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายอุปทานทั้งหมด มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จุดเด่นที่สำคัญของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  1. การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการสินค้าคงคลังเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดแต่ท้าทายสำหรับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม SAP Business One มีโมดูลสินค้าคงคลัง ที่สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้แม่นยำ โดยการบันทึกสถานะสินค้าคงคลังปัจจุบันของทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สามารถแจ้งเตือนให้ทราบก่อนที่สินค้าคงคลังจะหมด และสามารถสั่งซื้อใหม่ได้ทันเวลา

   

  โดยซอฟต์แวร์ SAP Business One จะทำการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และจัดการสินค้าคงคลังทุกวัน ทำให้สามารถควบคุมสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจมีสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ขาดสต็อกและไม่ล้นสต็อก

  1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาล

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับบางประการสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ

  SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่มีมาตรฐานระดับโลก มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการสูตร การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต และอื่นๆ เครื่องมือนี้ช่วยจัดการการแปรรูปอาหาร ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้แม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น

  1. ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

  ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์อาจมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น กระป๋องและแก้วใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ในขณะที่ถุงพลาสติกใช้สำหรับรายการอาหารแห้ง เป็นต้น 

  SAP Business One มีความสามารถในการจัดการบันทึกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดการบันทึกเท่านั้น แต่ SAP Business One ยังสามารถเชื่อมต่อบรรจุภัณฑ์กับสินค้าคงคลังเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

  1. กระบวนการอัตโนมัติ

  การบันทึกธุรกรรมปกติ การรับการชำระเงิน การจัดเตรียมงบการเงิน การตรวจสอบสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากธุรกิจมีกระบวนการการทำงานที่เป็นอัตโนมัติได้จะช่วยลดภาระและปริมาณงานของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มได้

  ระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระ แต่ยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงิน ประหยัดเวลาได้ในระยะยาว

รับคำปรึกษา SAP Business One กับ NEXUS

เน็กซัสฯ นำเสนอโซลูชันพร้อมใช้ตามความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยเน็กซัสฯ เป็น SAP Partner ในระดับ SAP Gold Partner มีผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา และวางระบบ SAP Business One (SAP B1) แบบครบวงจร มากกว่านั้นยังมีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, โลจิสติกส์, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT
ต่าง ๆ เป็นต้น

 

ทำไมองค์กรต้องพิจารณา SAP S4HANA Cloud Edition5

เกี่ยวกับ เน็กซัสฯ  

 บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน