Search

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

 

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิต จำเป็นต้องเริ่มปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ยืดหยุ่น และชาญฉลาด ยกระดับการผลิตไปสู่รูปแบบดิจิทัล มีการใช้ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และความผันผวนของตลาด หลาย ๆ อุตสาหกรรมที่พยายามปรับตัวก้าวสู่ดิจิทัล แต่กลับพบอุปสรรคจากระบบไอทีเดิม ๆ รวมถึงความยุ่งยาก และซับซ้อนในกระบวนการ Transformation ทำให้ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้

RISE with SAP เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ อุตสาหกรรมการผลิตสามารถปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตให้กลายเป็นดิจิทัล ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม เร่งกระบวนการ Business Transformation ลดระยะเวลาของธุรกิจในการเปลี่ยนกระบวนการการทำงานเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง เร่งการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุง Supply Chain พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม เร่งกระบวนการดิจิทัลและขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์และยั่งยืน

SAP นำเสนอ Business Transformation as a Service (TaaS) ด้วยบริการ RISE with SAP แพ็กเกจธุรกิจที่ลูกค้าจะได้รับ โซลูชัน ERP – SAP S/4HANA Cloud พร้อมกับผลิตภัณฑ์ บริการจาก SAP และพันธมิตรของ SAP รวมถึงการดำเนินการด้านเทคนิค, Tools and Service และ Infrastructure Provider ข้อเสนอแบบครบวงจรนี้เป็นการปูทางให้กับบริษัทต่าง ๆ ย้ายไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความซับซ้อนมาก ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงขึ้น และเวลาการส่งมอบที่สั้นลง

โดย RISE wih SAP ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายการเติบโตทางธุรกิจได้ ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้จาก SAP

1. SAP CPQ (Configure, Price, and Quote)
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขาย กำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด และข้อเสนอที่ดึงดูดคู่ค้า ได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชัน SAP CPQ 

2. SAP Integrated Business Planning
ประสานการวางแผนห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ S&OP ไปจนถึงการวางแผนการจัดหาสินค้าคงคลัง ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ซัพพลายเชนที่ทรงพลัง การจำลองแบบ what-if การแจ้งเตือน และอื่น ๆ เพื่อนำหน้าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการตอบสนอง

3. SAP Digital Manufacturing Cloud
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการดำเนินการผลิต การมองเห็น และการวิเคราะห์แบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. SAP Field Service Management 
เชื่อมโยงการจัดการบริการภาคสนามทั้งหมดเข้ากับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดการบริการภาคสนามแบบ end-to-end มอบประสบการณ์การบริการเชิงรุก ช่วยให้ช่างเทคนิคเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องมือเคลื่อนที่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Machine Learning และ IoT

SAP S/4HANA cloud ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย SAP S/4HANA Cloud

เพื่อขับเคลื่อนรายได้และการเติบโตของอัตรากำไรของธุรกิจให้มากขึ้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องดำเนินการกระบวนการแบบ end-to-end โดยกระบวนการทำงานแบบระบบอัตโนมัติ และความสามารถในการใช้ข้อมูล จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ความสามารถของ SAP S/4HANA Cloud ในกระบวนการผลิต มีดังนี้

MRP และการวางแผนการผลิต

 • วางแผนการดำเนินงานด้านการผลิต – ตั้งแต่ข้อกำหนดด้านวัสดุไปจนถึงสินค้าคงคลัง
 • ปรับแผนตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จากธุรกิจ เครือข่ายซัพพลายเออร์ และพื้นที่โรงงาน

รองรับกระบวนการประกอบที่ซับซ้อน

 • สร้างแผนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประกอบที่ซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดด้านวัสดุ การผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • รวมรายการวัสดุ เส้นทาง แผนผังโรงงาน และรุ่นเครื่องจักร

การดำเนินการผลิต

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการไหลของวัสดุ
 • เปิดใช้งานกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบลีน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเติมเต็มในเวลาที่เหมาะสม

วิศวกรรมการผลิต

 • เพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง R&D และทีมผลิต
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการส่งมอบเอกสารทางวิศวกรรม รายการวัสดุ และการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างราบรื่น

การจัดการคุณภาพ

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพแบบวงปิด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

การผลิตตามโครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตบนแพลตฟอร์มเดียว
 • บริหารจัดการโลจิสติกส์การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 • กำหนดต้นทุนตามจริง โดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์และโครงการที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง
ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร ด้วยบริการ RISE with SAP กับ NEXUS

ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร ด้วยบริการ RISE with SAP กับ NEXUS

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP อย่างเป็นทางการ ในระดับ SAP Gold Partner มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification อีกทั้งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบธุรกิจมากกว่า 23 ปี

 

 • มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบการวางระบบ SAP S/4HANA แบบครบวงจร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • ให้บริการแบบ End-to-End ตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจไปจนถึงการดำเนินการวางระบบ และ Maintenance Support โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์
 • มีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, ขนส่ง, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น
 • มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันธุรกิจมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ

รับชม Video Ondemand ได้ที่ : Reimagine Intelligent Manufacturing พลิกโฉมธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะครบวงจร”

 

เกี่ยวกับ เน็กซัส

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANASAP Business One (SAP B1), SAP iRPASAP Analytics เป็นต้น ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ 

สนใจ RISE with SAP

หรือต้องการปรึกษาโซลูชัน ติดต่อได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com 
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com 
Line Official Account @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน