Search

รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution

 
รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution

รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution 2023 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner

Blue Yonder ผู้นำด้านระบบ Supply Chain Planning Solution 2023 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner สามารถช่วยวางแผน บริหารจัดการ คาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนแผนและการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) ของธุรกิจทุกส่วนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ขับเคลื่อนด้วย AI/ML

 

หัวข้อสำคัญก่อนรู้จัก Blue Yonder 

  • หลายธุรกิจที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการใช้เทโนโลยีโซลูชั่นซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ
  • แนะนำ เน็กซัสฯ พาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด
  • รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้านโซลูชั่นระบบ Supply Chain Planning ปี 2023 ถูกจัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก จากการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล ด้วย AI/ML ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
 

รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution

 

ในสถานการณ์ที่โควิด 19 กำลังสร้างผลกระทบอย่างหนักให้กับประชาชนทั่วโลก และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในภาคธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้กัน แต่หากท่านได้ลองกลับมาสังเกตอย่างละเอียดอีกครั้งจะพบความจริงว่าถึงจะมีธุรกิจมากมายที่กำลังทะยอย ล้มลุกคลุกคลาน แต่บางธุรกิจกลับสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดนำหน้าหลายๆคู่แข่งต่อไป

จากที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละธุรกิจพบว่าพวกเค้าเหล่านั้นล้วนมีจุดแข็งที่คล้ายกัน คือ มีการวางแผนห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain Planning – SCP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain Management – SCM) โดยใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นที่มีความสามารถมากในการวิเคราะห์ คาดเดาสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามากระทบในกระบวนการซัพพลายเชน ที่ขับเคลื่อนด้วย AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ ML (Machine Learning) เทคโนโลยีการสอนอัลกอริทึมให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ทำความเข้าใจและตัดสินใจทำงานได้ด้วยตัวเอง

รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution

วันนี้ เน็กซัสฯ จึงจะพาทุกท่านมารู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้านโซลูชั่น Supply Chain Planning ปี 2021 ถูกจัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner และเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ใช้โซลูชั่นของ Blue Yonder เข้ามาช่วยในการวางแผนและการบริหารธุรกิจ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท โดลฟู้ด จำกัด เป็นต้น

รู้จัก Blue Yonder 

Blue Yonder (ชื่อเดิมคือซอฟต์แวร์ JDA) มีโซลูชันวางแผนซัพพลายเชน (Supply Chain Planning) แบบครบวงจรที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก ที่ชื่อว่า Luminate™ Planning ซึ่งเป็นระบบวางแผนที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล ด้วย AI/ML อย่างชาญฉลาด ช่วยวางแผน บริหารจัดการ คาดการณ์ปัญหา สถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจจะเกิดขึ้นพร้อมเสนอคำแนะนำ สำหรับการปรับเปลี่ยนแผน และบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) ของธุรกิจทุกส่วนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

 

  • Sales & Operations Planning
  • Supply Planning & Replenishment
  • Production Planning
  • Merchandise Financial Management
  • Inventory Optimization
  • Network Design

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการไอทีโซลูชั่น คอนซัลติ้ง (IT Solution Consulting) แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ (SAP, Blue Yonder, MuleSoft) และ Cloud Platforms (SAP, AWS, CSL) เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เน็กซัสฯ มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้จะมีกลยุทธ์การวางแผนห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain) อย่างรอบคอบดีมากเช่นไร รวมถึงแม้จะพยายามบริหารจัดการและดำเนินการให้ตรงตามแผนมากที่สุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็จะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมากระทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในทุกเสี้ยววินาที ไม่เพียงข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์ในประเทศเท่านั้นที่จะส่งกระทบต่อธุรกิจ แต่อาจเป็นข่าวสารหรือสถานการณ์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในโลกใบก็นี้ล้วนอาจส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจได้อย่างกรณีโควิด 19 เป็นต้น

ดังนั้น การลองเรียนรู้ หรือมีโอกาสได้ใช้งานโซลูชั่นซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่ประสิทธิภาพสูงในการช่วยวิเคราะห์ คาดเดาสถานการณ์ความเสี่ยงรอบด้านได้แม่นยำ พร้อมมีเทคโนโลยี AI/ML ช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นหลากหลายบริษัทชั้นนำก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน