Search

เจาะเทรนด์เทคโนโลยีคลังสินค้าแห่งอนาคต คลังสินค้าอัจฉริยะโดยระบบ WMS

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าห่วงโซ่อุปทานเกิดการหยุดชะงักอย่างร้ายแรง เกิดปัญหาความขาดแคลน ความล่าช้า สินค้าขาดสต็อก คำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับ เวลารอคอยสินค้าที่ยาวนาน และความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งไม่เคยมีใครคาดคิด หรือวางแผนมาก่อน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เทรนด์ในปีนี้ มีแนวโน้มสูงที่คลังสินค้าจะหันมาใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมากขึ้น สู่ เทคโนโลยี คลังสินค้า แห่งอนาคต เพื่อจัดการตลาดแรงงานที่ตึงตัว เพิ่มความจุของสินค้าคงคลัง และขยายการมองเห็นการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งอนาคต ธุรกิจจะต้องติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ๆ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เพื่อเสริมทัพธุรกิจให้แข็งแกร่ง และวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม

ความท้าทายในการบริหารจัดการคลังสินค้า

1. ความซ้ำซ้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ

คลังสินค้าส่วนใหญ่ดำเนินการหลายรายการในแต่ละรายการ และการดำเนินการเหล่านั้นจะรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Work-flow แต่ถ้า Work-flow ไม่ได้รับการจัดการที่ดี คุณอาจพบว่ามีการดำเนินการเดียวกันโดยบังเอิญมากกว่าหนึ่งครั้ง ความซ้ำซ้อนเหล่านี้เพิ่มต้นทุนแรงงานของธุรกิจ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อคุณต้องย้อนกลับ และแก้ไขข้อผิดพลาด

2. การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไป หากไม่มีการจัดการคลังสินค้าที่ดี ความจุของคลังสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตใช้จะอยู่ที่ประมาณ 68% เท่านั้น การมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอเนื่องจากการใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคลังสินค้า การวางผังคลังสินค้าที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งรวมถึงการใช้พื้นที่บนพื้นและพื้นที่แนวตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่เหลือพื้นที่เพียงพอให้พนักงานคลังสินค้าเดินผ่านได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงการมองหาวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์เพื่อลดแรงงานและต้นทุนแรงงาน ปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า จัดหมวดหมู่สินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ และทำให้มั่นใจว่าสินค้าคงคลังถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย

3. ขาดข้อมูลที่แม่นยำ

ปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดในการบริหารคลังสินค้า คือการไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้ธุรกิจเสียโอกาส เช่น หาตำแหน่งสินค้าไม่เจอ รับคำสั่งซื้อโดยคาดว่าจะมีสินค้าแต่จริงๆ ไม่มี หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อเนื่องจากคาดว่าไม่มีสินค้า แต่จริงๆ แล้วมีสินค้าในคลัง เป็นต้น การคำนวณผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อกระบวนการตรวจสอบสินค้าคงคลังดำเนินการด้วยตนเอง และหลายๆ ครั้งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าที่ล้าสมัย

4. การใช้แรงงานมากเกินไป

มีงานหลายประเภทในคลังสินค้าที่คนงานใช้แรงงานเพื่อจัดการ เช่น ผู้ควบคุมรถยก รถขนย้ายวัสดุ ผู้ตรวจสอบการจัดส่ง และรับสินค้า การหยิบสินค้า เสมียนสต็อก เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถทำให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ ช่วยลดต้นทุนแรงงาน ซึ่งหลายๆ บริษัทมักจะมีแนวคิดว่า ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะมักจะมีราคาต้นทุนสูง แต่ความเป็นจริงแล้ว แรงงานเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในคลังสินค้า บางแห่งใช้จ่ายกับแรงงานถึง 50-70% ของงบประมาณคลังสินค้าโดยรวม

เจาะเทรนด์เทคโนโลยีคลังสินค้าแห่งอนาคต

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัว ปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด NEXUS ได้รวมเทรนด์ เทคโนโลยี คลังสินค้า แห่งอนาคต ไว้ให้แล้ว

1. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังเติบโต

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนไปสู่อีคอมเมิร์ซมีส่วนทำให้ การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีแนวโน้มคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า ศูนย์กระจายสินค้ากำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ เช่น หุ่นยนต์ขนของอัจฉริยะ หรือรถขนถ่ายสินค้าและวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน (AGV) และหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) คล้ายกับ AGV แต่สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนเส้นทางได้เอง เป็นต้น

2. หุ่นยนต์จำนวนมากมาพร้อมกับความซับซ้อนใหม่ๆ

หุ่นยนต์สามารถส่งมอบประโยชน์ที่สำคัญให้กับคลังสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหยิบสินค้า การนำสินค้าไปให้พนักงานหยิบ บรรจุ หรือเคลื่อนย้ายพาเลท หุ่นยนต์นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลเมื่อเผชิญกับปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของแรงงาน ด้วยความหลากหลายของหุ่นยนต์ที่มีอยู่ในคลังสินค้า หุ่นยนต์เหล่านี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ในการติดตั้งหุ่นยนต์จากผู้จำหน่ายหลายรายจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง จุดสื่อสารเดียวสามารถทำให้กระบวนการออนบอร์ดมีความคล่องตัวมากขึ้น และปรับปรุงความสามารถของหุ่นยนต์ในการทำงานร่วมกัน เช่นเดียวกับการทำงานกับมนุษย์

3. เทคโนโลยี Edge มีความสำคัญยิ่งขึ้น

Internet of Things (IoT) ได้สร้างการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งสำคัญสำหรับผู้บริโภค ตั้งแต่บ้านอัจฉริยะ ไปจนถึงรถยนต์อัจฉริยะ การมองเห็นและการควบคุมอุปกรณ์ง่ายเพียงปลายนิ้วด้วยการใช้สมาร์ทโฟนควบคุม สามารถติดตั้งเซนเซอร์ที่เปิดใช้งาน IoT เพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ หรือควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ ด้วยเทคโนโลยีทางธุรกิจที่เคลื่อนไปสู่ระบบคลาวด์มากขึ้นเรื่อยๆ Internet of Things (IoT) ระดับอุตสาหกรรมจึงสร้างโอกาสใหม่ในการใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้คล่องตัวโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนและแรงงานเพิ่มเติม

4. สร้างคลังสินค้าแห่งอนาคต

การรวมวิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยี Edge และข้อมูลอัจฉริยะอื่น ๆ ทำให้ศูนย์กระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น การควบคุมและการจัดการไม่เพียงแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าและทรัพยากรในคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไหลของข้อมูลผ่าน ศูนย์กลางแพลตฟอร์มอัจฉริยะ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงบริการ ดูปัญหาล่วงหน้า และปรับให้เข้ากับความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานใหม่

5. ปรับปรุงการไหลเวียนของสินค้าและการเคลื่อนย้ายทรัพยากร

ระบบอัตโนมัติและมนุษย์สามารถประสานกันเพื่อส่งมอบการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านซัพพลายเชน ด้วยการมองเห็นการโหลดเข้าและออก ทำให้สามารถวางแผนและจัดการงานได้ AGV, AMR และหุ่นยนต์อื่นๆ ทำงานร่วมกันกับรถยกและระบบจัดเก็บอัตโนมัติเพื่อเคลื่อนย้ายพาเลทและกล่องไปยังที่จัดเก็บตามคำสั่งและข้อกำหนดในการหมุนเวียน

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ คลังสินค้าอัจฉริยะ

คลังสินค้าอัจฉริยะคือกุญแจสู่คลังสินค้าแห่งอนาคต คลังสินค้าอัจฉริยะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการหยิบสินค้า การจัดเรียง การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่ง คุณสามารถระบุรายการที่ถูกต้องและหยิบได้อย่างรวดเร็วโดยใช้อุปกรณ์หยิบอัจฉริยะ เช่น หุ่นยนต์หยิบของ ระบบหยิบตามแสง เทคโนโลยีบาร์โค้ด RFID เป็นต้น คลังสินค้าที่รวมเทคโนโลยีทันสมัย สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความแม่นยำของสินค้าคงคลัง ปรับ Work-flow ให้เหมาะสม และปรับปรุงการดำเนินการเติมเต็ม โดยระบบ WMS มีบทบาทสำคัญในการทำให้คลังสินค้าของธุรกิจเป็นอัตโนมัติ คุณต้องแน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ครอบคลุม และเป็นประโยชน์กับกระบวนการของธุรกิจคุณ

เปิดใช้งานคลังสินค้าแห่งอนาคต ด้วย Blue Yonder

จากเทรนด์ เทคโนโลยี คลังสินค้า แห่งอนาคต ทั้งหมดที่กล่าวมา โซลูชันของ Blue Yonder สามารถทำได้ทั้งหมด โซลูชันการจัดการคลังสินค้าของ Blue Yonder ร่วมกับ Warehouse Tasking และ Robotics Hub จะจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ รวมถึงสร้างและแจกจ่ายงานสำหรับระบบอัตโนมัติ และมนุษย์เพื่อทำงานร่วมกันเพื่อย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีบรรจุหรือสถานีจัดเตรียม ระบบการจัดการการขนส่งของ Blue Yonder จะสร้างการบรรทุกและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ตามแผนการบรรทุก การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์บนสายพานหรือคนขับรถยกจะถูกส่งไปยังประตูที่ถูกต้องสำหรับการโหลดรถพ่วงหรือพัสดุ โซลูชันของ Blue Yonder ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะมาถึงสถานที่ที่เหมาะสมตรงเวลาและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

ด้วย Blue Yonder คลังสินค้าอัตโนมัติจะก้าวไปสู่อีกระดับ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดเก็บและการเลือก การประสานการทำงานระหว่างระบบอัตโนมัติและมนุษย์ และสร้างโหลดขาออกที่มีประสิทธิภาพ ชุดโซลูชันซัพพลายเชนของ Blue Yonder จึงช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร

Blue Yonder โซลูชันวางแผนซัพพลายเชนแบบครบวงจร

เทคโนโลยีคลังสินค้า, Blue Yonder โซลูชันวางแผนซัพพลายเชนแบบครบวงจร

Blue Yonder เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการด้านการจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจร เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ถึง 3 ด้าน ทั้ง ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solutions ปี 2022 , ผู้นำด้าน Warehouse Management Systems ปี 2022 และ ผู้นำด้าน Transportation Management Systems ปี 2022

Blue Yonder นำเสนอ Luminate™ Planning โซลูชันวางแผนซัพพลายเชนแบบครบวงจร แพลตฟอร์มการดำเนินการแบบ end-to-end เพื่อช่วยขับเคลื่อนเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ยืดหยุ่นและเป็นอิสระอย่างเต็มที่ มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล ด้วย AI/ML ช่วยให้องค์กรต่างๆ รับรู้ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ลดความเสี่ยง และให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการ

NEXUS พาร์ทเนอร์ Blue Yonder เจ้าเดียวในไทย

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการไอทีโซลูชั่น คอนซัลติ้ง (IT Solution Consulting) แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ (SAP, Blue Yonder, MuleSoft) และ Cloud Platforms (SAP, AWS, CSL) เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เน็กซัสฯ มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน