Logistics

Manufacturing

Retail

Supply Chain

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจยุคดิจิทัล 3

ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจยุคดิจิทัล

เมื่อพูดถึง โลจิสติกส์ มักจะนึกถึงการขนส่ง การไหลเวียนของสินค้า ซึ่งการขนส่งก็นับว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในซัพพลายเชนอีกด้วย องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการโลจิสติกส์ที่แม่นยำ เพราะโลจิสติกส์มีผลต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขนส่ง และความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในตลาด องค์กรจะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ นั่นก็คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เข้าสู่วงจรการผลิตตั้งแต่การส่งมอบวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความสำคัญของ โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากร ทั้งกระบวนการวางแผน ดำเนินการ การจัดเก็บ การควบคุม การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนไหลทั้งไป-กลับ จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด

โลจิสติกส์ จึงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ Supply Chain เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อนที่ เมื่อธุรกิจมีความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าแล้ว จะต้องวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้การจัดการโลจิสติกส์ ในองค์กรที่ไม่มีการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี อาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร หรือเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบที่ล่าช้า ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ การขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกันหลายรอบ ทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งมากเกินควร เป็นต้น

การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร?

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการกระบวนการซัพพลายเชน การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการไหลและการจัดเก็บสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากจุดต้นทางจนถึงจุดบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หากพูดถึงหลักการหรือกระบวนการในการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ความเป็นจริง การจัดการด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่มีความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การเลือกเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการขนส่งที่รวดเร็ว การหาวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิผลสูงสุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนสูงในปัจจุบัน และในตลาดธุรกิจที่มีการขนส่งมาเกี่ยวข้อง ก็มีการแข่งขันสูงอย่างมาก องค์กรจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมืออย่าง ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการขนส่งที่ดีที่สุด อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันการณ์

Blue Yonder ขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจยุคดิจิทัล 1

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในความสามารถของ โซลูชัน TMS ซอฟต์แวร์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Blue Yonder ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านโซลูชัน Transportation Management Systems ในปี 2021 ของ Magic Quadrant โดย Gartner ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผสานรวมเครื่องมือสำหรับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการขนส่ง และจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ และเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ สามารถจัดการกระบวนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกลยุทธ์ระยะยาว ไปจนถึงการดำเนินการการวางแผนปฏิบัติการในแต่ละวัน

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ หรือ โซลูชันการจัดการการขนส่ง ของ Blue Yonder ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านการขนส่ง มองเห็นและสามารถควบคุมได้แบบ end-to-end และเรียลไทม์ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจที่แม่นยำ สามารถนำไปวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ พร้อมทั้งผสานรวมเครื่องมือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำไมต้องเลือกวางระบบ TMS ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง กับ NEXUS

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ IT Solution Consulting แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดย เน็กซัสฯ มีทั้งประสบการณ์ และมีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ TMS จาก Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สนใจระบบ Blue Yonder หรือปรึกษาโซลูชันการจัดการโลจิสติกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Related Articles

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา...