Logistics

Manufacturing

Retail

Supply Chain

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจยุคดิจิทัล 3

ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจยุคดิจิทัล

เมื่อพูดถึง โลจิสติกส์ มักจะนึกถึงการขนส่ง การไหลเวียนของสินค้า ซึ่งการขนส่งก็นับว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในซัพพลายเชนอีกด้วย องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการโลจิสติกส์ที่แม่นยำ เพราะโลจิสติกส์มีผลต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขนส่ง และความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในตลาด องค์กรจะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ นั่นก็คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เข้าสู่วงจรการผลิตตั้งแต่การส่งมอบวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความสำคัญของ โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากร ทั้งกระบวนการวางแผน ดำเนินการ การจัดเก็บ การควบคุม การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนไหลทั้งไป-กลับ จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด

โลจิสติกส์ จึงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ Supply Chain เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อนที่ เมื่อธุรกิจมีความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าแล้ว จะต้องวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้การจัดการโลจิสติกส์ ในองค์กรที่ไม่มีการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี อาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร หรือเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบที่ล่าช้า ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ การขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกันหลายรอบ ทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งมากเกินควร เป็นต้น

การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร?

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการกระบวนการซัพพลายเชน การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการไหลและการจัดเก็บสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากจุดต้นทางจนถึงจุดบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หากพูดถึงหลักการหรือกระบวนการในการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ความเป็นจริง การจัดการด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่มีความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การเลือกเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการขนส่งที่รวดเร็ว การหาวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิผลสูงสุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนสูงในปัจจุบัน และในตลาดธุรกิจที่มีการขนส่งมาเกี่ยวข้อง ก็มีการแข่งขันสูงอย่างมาก องค์กรจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมืออย่าง ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการขนส่งที่ดีที่สุด อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันการณ์

Blue Yonder ขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจยุคดิจิทัล 1

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในความสามารถของ โซลูชัน TMS ซอฟต์แวร์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Blue Yonder ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านโซลูชัน Transportation Management Systems ในปี 2021 ของ Magic Quadrant โดย Gartner ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผสานรวมเครื่องมือสำหรับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการขนส่ง และจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ และเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ สามารถจัดการกระบวนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกลยุทธ์ระยะยาว ไปจนถึงการดำเนินการการวางแผนปฏิบัติการในแต่ละวัน

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ หรือ โซลูชันการจัดการการขนส่ง ของ Blue Yonder ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านการขนส่ง มองเห็นและสามารถควบคุมได้แบบ end-to-end และเรียลไทม์ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจที่แม่นยำ สามารถนำไปวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ พร้อมทั้งผสานรวมเครื่องมือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำไมต้องเลือกวางระบบ TMS ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง กับ NEXUS

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ IT Solution Consulting แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดย เน็กซัสฯ มีทั้งประสบการณ์ และมีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ TMS จาก Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สนใจระบบ Blue Yonder หรือปรึกษาโซลูชันการจัดการโลจิสติกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Categories

Connect with us

Related Articles

เอกรัฐไว้วางใจเน็กซัสฯ วางระบบ เปิดโครงการ Kick-Off ” RISE with SAP S/4HANA Cloud ” เชื่อมต่อธุรกิจอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ Kick-Off "...

ระบบโลจิสติกส์ – 3 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชันระดับโลก Blue Yonder ใน NEXUS TALK EP.2

ในโลกของธุรกิจ ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บวกกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการสินค้าหรือบริการที่รวดเร็ว...

เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิต รับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วย SAP Business One

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตตลอดระยะเวลา 2-3 ปี เกิดความผันผวนสูง ส่งผลกระทบทั่วโลก ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ...

เจาะความสามารถ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ธุรกิจอัจฉริยะ ใน RISE with SAP

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาด ผสานรวม และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ...
ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว...
SAP Business One HANA version

ธุรกิจบริการโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการบริหารที่มีลูกค้าเป็น “ศูนย์กลาง” โดย SAP Business One HANA version

ในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน หลายๆ ธุรกิจ ในภาคของธุรกิจบริการ ต่างมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล...