6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

6 Jul 2022 | Blue Yonder, Logistics

6ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

เป้าหมายของโลจิสติกส์คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า การจัดการโลจิสติกส์ จึงเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้ามีความพึงพอใจกับการจัดการและบริการ ซึ่งหากองค์กรมีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความภักดีของลูกค้า อีกทั้งสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างดีเลยทีเดียว ลองดู 6 ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจที่องค์กรควรรู้

6ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ 2

6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

1.) ปรับปรุงประสิทธิภาพ องค์กรที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี มีระบบที่ช่วยจัดการด้านโลจิสติกส์ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าเข้าและออกจากธุรกิจได้จากระบบแบบเรียลไทม์ ทำให้องค์กรมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการจัดส่ง และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้ กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ที่มีการวางแผนไว้อย่างดี สามารถช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้ เช่น มีการจัดตารางเวลาเข้าและออกอย่างมีกลยุทธ์ กำหนดวิธีการจัดส่งและเส้นทางที่ดีที่สุด เป็นต้น ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นในส่วนอื่นๆ ได้ เช่น มาตรฐานการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

2.) มั่นใจได้ถึงการจัดส่งที่ราบรื่น การจัดการโลจิสติกส์เป็นกุญแจสำคัญในการส่งมอบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้ถูกที่และตรงเวลา ซึ่งการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าการขนส่ง การจัดเก็บและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้วิธีการที่ดีที่สุด ทั้ง การบรรจุสินค้า และเส้นทางการขนส่ง  

3.) กุญแจสู่ความสำเร็จในห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่ง คลังสินค้า และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ รวมถึง รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้

4.) มอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันหลักสำหรับห่วงโซ่อุปทาน องค์กรจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยความต้องการของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจประเภทซื้อ-ขาย เช่น มีความสะดวกสบายในการเลือกดูสินค้า มีตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย การส่งมอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เป็นต้น ลูกค้าที่พึงพอใจมีความสำคัญและช่วยกำหนดความสำเร็จที่แท้จริงของธุรกิจ การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีจะสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้บริการที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

5.) โลจิสติกส์มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและแม่นยำ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้า แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ได้อีกด้วย ยิ่งสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร สินค้านั้นก็ยิ่งเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งการขนส่งที่ได้รับการปรับปรุงและการจัดการที่ดี จะทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นอีกด้วย 

6.) ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า การส่งออกสินค้าและการจัดเก็บสินค้า มีความเกี่ยวโยงกัน หากองค์มีการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพตามไปด้วย เช่น การจัดส่งสินค้าได้ปริมาณมาก ทำให้คลังสินค้าเกิดพื้นที่ว่าง สามารถรับสินค้าได้มาก หรือ การจัดส่งสินค้าที่คำนึงถึงวันหมดอายุของสินค้า ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดสินค้าหมดอายุค้างสต๊อก เป็นต้น

ยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐาน และแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ หรือ โซลูชันการจัดการการขนส่ง TMS ของ Blue Yonder ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านการขนส่ง มองเห็นและสามารถควบคุมได้แบบ end-to-end และเรียลไทม์ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจที่แม่นยำ สามารถนำไปวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ พร้อมทั้งผสานรวมเครื่องมือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วางระบบ TMS ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง กับ NEXUS

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ IT Solution Consulting แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดย เน็กซัสฯ มีทั้งประสบการณ์ และมีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ TMS จาก Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด