Logistics

Manufacturing

Retail

Supply Chain

SAP ECC 6.0

เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคลังสินค้า ด้วยระบบ WMS ระบบคลังสินค้า ครบวงจร

ระบบคลังสินค้า สำคัญอย่างไร?…ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการผลิต ผู้ค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจซื้อมา-ขายไป การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นเรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้าม เพราะเปรียบเหมือนแหล่งรวมต้นทุนที่สำคัญของธุรกิจ หากเกิดปัญหาสต๊อกสินค้าไม่ตรง สินค้าสูญหาย หรือสินค้าหมดอายุ เสื่อมสภาพก่อนที่จะขาย จะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทได้

ในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้รับความนิยม คือระบบ WMS ระบบคลังสินค้า ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการคลัง ตั้งแต่การรับสินค้า จัดเก็บสินค้า จนถึงกระจายสินค้าหรือจัดส่ง

ระบบคลังสินค้า WMS คืออะไร?

WMS ย่อมาจาก Warehouse Management System คือ ระบบจัดการคลังสินค้า แบบครบวงจร ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ การรับสินค้าเข้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การจัดส่งหรือกระจายสินค้า (Delivery) เพื่อให้การบริหารจัดการคลังสินค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบคลังสินค้า จะช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย สินค้าหมดอายุ เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บสินค้า ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ระบบ WMS ที่ดีและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สำคัญ ในการบริหารคลังสินค้า ดังนี้

 1. ระบบสินค้าเข้า (Stock Entry)
  ระบบจัดการการนำสินค้าเข้ามาในคลัง ช่วยติดตามสินค้าเข้าคลัง บันทึกธุรกรรม จำนวนสินค้า รหัสสินค้า รวมถึงบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า
 2. ระบบจัดการเอกสาร (Documenting)
  ช่วยทำเอกสาร และใบเบิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในคลังสินค้า เช่น ใบส่งของ ใบรับของ ใบเสร็จ ใบเบิกวัตถุดิบ เป็นต้น
 3. ระบบบริหารสินค้า (Inventory Management)
  ช่วยจัดการสินค้าในคลัง เพื่อให้มีข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ได้ว่าสินค้าใดควรที่ต้องจัดซื้อ/ผลิตเพิ่ม
 4. ระบบโอนย้ายสินค้า (Inventory Transfer)
  ดูแล จัดการเรื่องการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ไม่ว่าจะจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง หรือระหว่างโรงงาน
 5. ระบบตั้งหน่วยนับสินค้า (Unit of Measurement)
  การกำหนดจำนวนและอัตราส่วนของหน่วยนับสินค้า เพื่อหยิบสินค้าส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเข้าคลังได้อย่างถูกต้อง
 6. รายงานสรุปภาพรวมสินค้า (Report)
  ระบบรายงานผล เช่น จำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง รายการบันทึกธุรกรรม เป็นต้น ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวม และสามารถบริหารระบบจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของระบบ WMS

 • สามารถดูจำนวนสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและทันที ลดปัญหาสินค้าขาดสต๊อก
 • สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บสินค้า
 • คำนวณการจัดการพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก สินค้าหมดอายุ เสื่อมสภาพ
 • เพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้าให้ลูกค้า
 • ลดต้นทุนในการบริหารจัดการสต๊อก ทั้งลดการจ้างพนักงานจำนวนมาก การจ่ายค่าล่วงเวลา รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า


Blue Yonder ผู้นำ WMS ใน Gartner Magic Quadrant ประจำปี 2021

Blue Yonder ผู้นำด้าน Warehouse Management System Solution 2021 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner เป็นระบบบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยและครบวงจร ช่วยควบคุมการไหลของสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ สามารถปรับปรุงกระบวนการรับสินค้า จัดเก็บ หยิบสินค้า และจัดส่ง รวมถึงควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานได้อีกด้วย

ระบบ Warehouse Management System (WMS) จาก Blue Yonder เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแบบเรียลไทม์ ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินงานเพื่อให้ได้สินค้าคงคลังที่เหมาะสม ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น ตอบสนองตามเวลาจริง ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สามารถเติบโตได้ในโลก omni-channel มอบพลังในการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

โซลูชันการจัดการคลังสินค้า ระบบ WMS ใน Blue Yonder ครอบคลุมทั้ง การจัดการแรงงาน การดำเนินการขาเข้า การจัดการสินค้าคงคลัง การประมวลผลใบสั่งงาน การดำเนินงานขาออก การจัดการการขนส่ง และการวิเคราะห์ธุรกิจ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

วางระบบ WMS – Blue Yonder กับ NEXUS

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการไอทีโซลูชัน คอนซัลติ้ง (IT Solution Consulting) แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ (SAP, Blue Yonder) และ Cloud Platforms (SAP, AWS, CSL) เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เน็กซัสฯ มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

สนใจระบบ Blue Yonder หรือปรึกษาโซลูชันบริหารจัดการคลังสินค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

 

Related Articles

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา...