ขออภัย! ที่นั่งเต็มค่ะ

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับ WorkShop ในครั้งนี้

หากมี WorkShop ในครั้งต่อไป บริษัทขออนุญาตเรียนเชิญลูกค้าอีกครั้งทาง E-mail ค่ะ

Get in touch

Come and visit our quarters or simply send us an email anytime you want. We are open to all suggestions from our audience.
Address
268 Soi Pattanakarn 30,
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Call us
+66-2-091-1900

Email
info.th@nexus-sr.com

Call Now
Map