Home เชิญร่วมงานสัมมนา “Win the competition in 2018 with SAP Hybris Sales Cloud”

เชิญร่วมงานสัมมนาที่ตอบโจทย์ที่สุดส่งท้ายปี 2017
“Win the competition in 2018 with SAP Hybris Sales Cloud”

 

เน็กซัสฯ ร่วมมือกับ เอสเอพี ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Win the competition in 2018 with SAP Hybris Sales Cloud” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 นี้ เพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์พฤติกรรมการซื้อ-ขายสินค้าของลูกค้าในยุคดิจิตอล และการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานขายของทีมขายเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้รวดเร็วเหนือคู่แข่งในปี 2018

พิเศษสุด! ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารธุรกิจ ผู้ที่ทำงานในส่วนงานของการบริหารการตลาด การบริหารทีมขาย หรือผู้ที่สนใจได้ลองมาใช้งานจริงเครื่องมือ SAP Hybris Sales Cloud ที่ช่วยในการบริหารงานขายและทีมขายให้มี
ประสิทธภาพ ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิตอลที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการทำงานในทุกอุปกรณ์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจ และนำข้อมูลไปต่อยอดสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ ใช้งานง่าย ประมวลผลด้วยระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุด SAP HANA 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับ

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า B2C และ B2B

- ความแตกต่างของการขายแบบเดิมกับยุคดิจิตอล

- การบริหารทีมขายในยุคดิจิตอลให้ประสบความสำเร็จ

- โซลูชั่นที่ตอบโจทย์การบริหารทีมขายยุคดิจิตอลให้ประสบความสำเร็จ

- สร้างยอดขาย และกำไรอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขาย และการตลาด

- เข้าใจลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ

- ลองใช้งานจริงเครื่องมือ SAP Hybris Sales Cloud ที่ช่วยในการบริหารงานขายและทีมขายให้มีประสิทธภาพเหนือคู่แข่ง

รายละเอียดงาน
13.00 – 13.30 Registration
13.30 – 13.40 Welcome
13.40 – 14.40 Sales Team with The Future of Selling
14.40 – 14.50 Coffee Break
14.50 – 16.00 Win the competition with SAP Hybris Sales Cloud
16.00 – 16.30 Q&A

รายละเอียดการจัดงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2017, เวลา : 13.00 - 16.30
ณ เอสเอพี ประเทศไทย อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 9 (BTS:  ศาลาแดง)
โทร 02-091-1900 ต่อ 1980
อีเมล์ mkt.th@nexus-sr.com

1. งานสัมมนา (ฟรี 100 ที่นั่ง เท่านั้น)
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน
    วันที่ 12 ธันวาคม 2017 เท่านั้น

งานสัมมนาครั้งนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่าย IT หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้แนวทางช่วยบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง และสนับสนุนให้สามารถปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ผู้ที่สนใจหาแนวทางบริหารงานขายของธุรกิจในปี 2018 ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
3. ผู้ที่สนใจมองหาเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานขายในปี 2018 ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง

ผู้มาเข้าร่วมงานสัมมนาจะต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เนื่องจากในงานจะมีการจำลองระบบให้ผู้ร่วมงานได้ใช้จริง
ผู้ร่วมงานจึงควรมีโน๊ตบุ๊ค, ไอแพด, แท็บเล็ต หรือมือถือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อใช้สำหรับใช้งานระบบ

Register Form

 

Verification

Call Now
Map