HomeAuthorNEXUS | NEXUS SYSTEM RESOURCES COMPANY LIMITED

Products

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2020/03/Modern-Infographic-Options-Banner-1280x640.png

เนื่องจากประเภทธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการใดก็ตาม แต่ละธุรกิจมักจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจต้องหวังผลกำไร การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่ง Workflow ไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการทำกำไร แต่เป็นส่วนที่องค์กรควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะยิ่งเราเห็นภาพรวมกระบวนการทำงานขององค์กรมากเท่าไหร่ เราก็จะสามารถออกแบบการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมากเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการจัดลำดับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มตั้งแต่อินพุตหรือทรัพยากรที่มี ไปยังเอาท์พุตที่ได้รับ  ทำไมเราถึงต้องมีการปรับปรุง workflow ในองค์กรหรือธุรกิจ?  ภาพรวมธุรกิจ  : ทำให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมและลดบางขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ในกระบวนการทำงานออกไป  แผนงานที่ชัดเจน : สามารถวางแผนงานที่ชัดเจนและมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนจะถูกดำเนินการอย่างสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของ workflow  คำนวณภาระงาน : สำหรับผู้รับผิดชอบโปรเจกต์รู้ได้เลยว่าควรใช้เวลาเท่าไหร่ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ถ้าตัดสินใจอะไรในขั้นตอนนั้น ๆ ของ workflow แล้วจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง รวมถึงการบริหารงานอย่างมีคุณภาพจะทำให้ลดปัญหาคอขวดในองค์กรได้อีกด้วย  การจัดเก็บข้อมูล : เป็นไปอย่างมีระบบ ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบสถานะได้ ทำให้ลดภาระงานเอกสารและติดตามเอกสาร ซึ่งนั่นหมายถึงการลดเวลาที่ต้องสูญเสียไป ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานในส่วนอื่น ๆ  มีเวลามากขึ้น : ผู้บริหารสามารถมีเวลามากขึ้นในการสร้างกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ เนื่องจากไม่ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาที่ประสบในแต่ละวัน ทำให้องค์กรเติบโตได้มากขึ้นอีกด้วย   ประหยัดงบประมาณ : ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากการวางระบบการทำงาน (Workflow)...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2020/01/Digital-Cultures-1280x640.jpg

ในยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เราใช้เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือช่วยบริหารการทำงานเท่านั้น ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในองค์กร เนื่องจากบางองค์กรยังคงมีวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม เช่น ยังคงเข้าประชุมกันในห้อง ปริ้นต์เอกสารประกอบการประชุมหรือ ใช้ Thump Drive สำหรับการโอนย้ายข้อมูลเหมือนเดิม   ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการโอนย้ายข้อมูลต่าง ๆ สามารถทำได้บนคลาวด์หมดแล้ว คุณสามารถใช้ Conference Call ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถประชุมได้ การอัปโหลดข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้บนคลาวด์สะดวกต่อการดึงมาใช้งานได้ทุกเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่จำเป็นต้องปริ้นต์เอกสารออกมา เพื่อประกอบการประชุมอีกด้วย  การสร้าง Digital culture นั้น ต้องมากกว่าการใช้ไอทีเป็นเท่านั้น แต่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างครบวงจร เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานขององค์กร จากบทความของ Techsauce หัวข้อ กระทรวงวัฒนธรรม เผยโฉม Digital Culture ปลดล็อคการเรียนรู้ด้วยข้อมูลดิจิทัลครบวงจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “นอกจากการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมที่มีอยู่จำนวนมหาศาลแล้ว การนำข้อมูลออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างถูกต้องและเข้าถึงง่ายก็มีความสำคัญ กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในลักษณะของบริการผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือ AI Chatbot บน Facebook และ Website ก็ยิ่งมีความจำเป็น  ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำช่องทางสื่อสารอย่างครบวงจร” ...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/12/LTX4-1280x640.jpg

  ทางเน็กซัส ฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางแผ่นและยางแท่ง ที่ไว้วางใจให้เน็กซัส ฯ นำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยระบบซอฟต์แวร์จะเข้าไปช่วยบริหารให้ส่วนงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายไอที โดยสามารถทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันของพนักงานทุกคน เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า   จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในการพัฒนาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกความต้องการใช้งานจริงของลูกค้า ทางเน็กซัส ฯ เล็งเห็นความสำคัญและทิศทางในการบริหารงานที่ต้องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเวลามากขึ้น เนื่องจากระบบที่สมบูรณ์แบบ แม่นยำ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน จะสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ 

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/12/TFI.jpg

บริษัท ไทย เฟรท แอนด์ อินเตอร์เทรดจำกัด เป็นบริษัทผลิตผนังวอลเปเปอร์3 มิติและวัสดุตกแต่งภายใน ได้ประสบความสำเร็จในการนำระบบ ERP onCloud เข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม  เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต่างนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้นและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงต้นทุนในการบริหารงาน  จากความท้าทายที่พบ ไทย เฟรท แอนด์ อินเตอร์เทรด ฯ จึงเลือกNEXtierCloud ERP Powered by SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์และสามารถเข้ามาช่วยบริษัท ในการบริหารจัดการทุกส่วนงานของธุรกิจในระบบเดียว ครอบคลุมทั้งฝ่ายขาย จัดซื้อ บัญชี คลังสินค้า และส่วนงานอื่นๆนอกจากนั้นยังสามารถออกแบบฟอร์มและดูรายงานต่าง ได้แบบเรียลไทม์ เช่น รายงานทางการเงิน รายงานคลังสินค้า รวมไปถึงการออกรายงานภาษีที่สามารถนำไปยื่นทางกรมสรรพากรได้ทันที  ซึ่งหลังจากวางระบบ ทางบริษัทไทย เฟรท แอนด์ อินเตอร์เทรดจำกัด คาดหวังว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเชื่อมการทำงานในทุกส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้ประหยัดระยะเวลาในการทำงาน ลดภาระงานด้านเอกสารและทำให้สามารถบริการลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/12/Supply-Chain-1280x640.jpg

   ในปี 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่  ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกอย่างรุนแรง ทำให้ทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญของการวางแผนและบริหารจัดการ  Supply Chain มากขึ้น จากการหยุดชะงักของซัพพลาย (Supply Disruption) ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์เกิดการล่าช้า ยอดขายก็ลดลง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความเสียหายจำนวนมาก ศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบได้ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตกระทันหัน ร้านอาหารบางร้านต้องปิด เรียกได้ว่านอกจากเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย  ลองจินตนาการว่า ถ้าบ้านของคุณกำลังจะถูกไฟไหม้ คุณต้องการให้พนักงานดับเพลิงวิ่งเข้าไปดับไฟด้วยกระป๋องน้ำแบบในสมัยโบราณหรือไม่ คาดว่าคงไม่มีใครต้องการทางเลือกแบบนั้น ใคร ๆ ก็ต้องการหาวิธีและเลือกอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อดับเพลิงไฟตรงหน้าให้เร็วที่สุด  ในเชิงของธุรกิจก็เช่นกัน การวางแผนในการแก้ไข Supply disruption นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเมินเฉย เนื่องจากว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันข้างหน้า  น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด หรือถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างอื่น คุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงหรือเปล่า ถ้าไม่….คุณควรที่จะมีวิธีการรับมือและวางแผนในเรื่องของ Supply ไว้ล่วงหน้า  จากผลการสำรวจของ JDA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารซัพพลายเชน พบว่าโดยเฉลี่ย 70% ของนักวางแผน Supply ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการต่อสู้กับการหยุดชะงักหรือ supply disruption...

    จากการขายแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์ ทำให้ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อรับมือกับการวางกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับกระแสใหม่ที่ใช้ช่องการดิจิทัลในการขยายหน้าร้าน ซึ่งข้อสังเกตหลัก ๆ ที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปจากธุรกิจค้าปลีกในอดีตมีดังนี้  หมดยุคซื้อถูกขายแพง : ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีความรู้เยอะใกล้เคียงกับคนขายเลยก็ว่าได้ ทำให้การค้าปลีกในอดีตที่ซื้อสินค้าในราคาที่ถูก แล้วมาขายในราคาที่แพงขึ้น (ซื้อถูกขายแพง) ทำได้ยากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถใช้ Google หรืออินเทอร์เน็ตในการค้นหาสินค้าที่ตัวเองสนใจและเปรียบเทียบสินค้าเพื่อเลือกราคาที่ถูกที่สุดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีคนขายมาคอยบอกหรือแนะนำอีกต่อไป  การรวมช่องทางบริการลูกค้า : ในยุคที่ยังเป็นการขายแบบออฟไลน์  ร้านค้าปลีกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคจากการดูแลและดึงดูดความสนใจผู้บริโภคด้วยการสื่อสารผ่านการพูดคุยแต่เมื่อการขายออนไลน์เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค เนื่องจากทุกช่องทางถูกเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ได้ ช่องทางการจ่ายเงินหลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปร้านค้าปลีกอีกต่อไป  เน้นไปที่การแก้ไข้ปัญหา : ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่กังวลและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิด Customer Journey ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลูกค้าต้องผ่านขึ้นตอนอะไรบ้าง เหมือนกับการสร้างถนนให้ผู้บริโภคเดิน และคาดหวังว่าผู้บริโภคจะเดินตามมากกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้บริหารเห็นความจำเป็นของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้ค้าปลีกเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น ทำให้ชีวิตผู้บริโภคสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/03/Business-people-rushing-towards-success-1280x640.jpg

  เน็กซัสฯ ปล่อยแคมเปญใหญ่ เพื่อผลักดันธุรกิจ SME ไทย ให้สามารถเตรียมพร้อมกระโดดสู่การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2020 ด้วยการปล่อย 3 เเพ็คเกจ SAP Business One Cloud ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ (ERP) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไรและศักยภาพในการแข่งขัน  สำหรับกลุ่มธุรกิจหลักของไทยได้แก่ ธุรกิจบริการ ค้าปลีก ค้าส่ง และโรงงานผลิต โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 4,500 บาทต่อเดือน พิเศษมากขึ้นด้วยเทคนิคการติดตั้งระบบ “NEXCloudERP” ลิขสิทธิ์เฉพาะของเน็กซัสฯ ที่เดียวเท่านั้น ทำให้สามารถติดตั้งระบบได้รวดเร็วสุดภายใน 1 สัปดาห์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบให้กับ SME สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสายด่วนเข้ารับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองใช้งานระบบได้ที่ 02-091-1900 หรือ +66 95 758 4289 หรือ ไลน์ @nexus-sr.com                    เน็กซัสฯ เเชร์มุมมองผู้บริหารที่นำ SAP Business One เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็งชื่อดังของไทยเลือกเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจสู่ยุคดิจิตอลและเหนือคู่แข่ง ด้วย SAP Business One      คลิก: https://www.youtube.com/watch?v=4YWihqCR5TM กลุ่มบริษัท แน็ป นิวตริซายส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ปุ๋ย อาหารเสริมพืชทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจและคุณภาพชีวิตของลูกน้อง...

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัทเทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด มีกลิ่นอายความอบอุ่นของการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์ “ให้เวลากันมากขึ้น”  สำหรับคนที่เรารัก แน่นอนว่าการ “ให้เวลากันมากขึ้น” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเวลาเปิดโอกาสให้เราได้คุยกัน ทำให้ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับพนักงานหรือทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า Digital Transformation เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการช่วยผลักดันองค์กรให้พร้อมกับยุคดิจิทัล  ทางเน็กซัสฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณ ชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัการ บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) เกี่ยวกับธุรกิจและการนำ SAP Business One Cloud เข้าไปช่วยในการบริหารธุรกิจ  เกี่ยวกับธุรกิจ  บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ แอฟริกา เป็นต้น  จุดเด่นของธุรกิจและผลิตภัณฑ์   จุดเด่นของธุรกิจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้า (Product Quality)...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/11/1mobyCareer-06-1280x640.jpg

    คุณ ธารินทร์ จงประเจิด ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจและการนำ SAP Business One เข้าไปช่วยในการบริหารธุรกิจดังนี้  เกี่ยวกับธุรกิจ  ภาพรวมธุรกิจของบริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด คือ การดำเนินธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Communications Platform as a service โดยสินค้าเด่นของบริษัท คือ SMS Gateway ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทาง API รวมถึงเป็น Line Developer Partner กับ Line ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเป็น Certified Partner ด้วย นอกจากนี้ยังมีทีม Software Development Service ที่รับจ้างผลิตซอฟต์แวร์ทุกรูปแบบ  จุดเด่นของธุรกิจและผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด จะเป็นตัว SMS Gateway...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/11/STM-1280x640.jpg

เกี่ยวกับธุรกิจ  บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตัดด้วยใบเลื่อยใบมีดอุตสาหกรรมชนิดสายพานรายแรกในประทศไทย โดย STM เป็นผู้นำเข้าและผลิตสินค้า (Specialized Manufacturing and Trade Distribution of Industrial Cutting Tools) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมยาง โฟม เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง งานโลหะ การเกษตร อุตสาหกรรมฟอกหนัง และงานช่างพร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคและการแก้ปัญหาแบบครบวงจร  จุดเด่นของธุรกิจและผลิตภัณฑ์  เน้นเรื่องของประสิทธิภาพของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะความคุ้มทุนและระยะเวลาการใช้งาน โดยคำนึงถึงความประหยัดต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถซัพพอร์ทงานธุรกิจส่งออก ธุรกิจที่มีวอร์ลุ่มสูง โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการความเร็ว ความแม่นยำ ไม่ต้องการความผันผวนในการผลิตมาก เนื่องจากมีดที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การผลิตที่เหลือประหยัดมากขึ้น  ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ทำให้บริษัทต้องมองหาระบบเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารธุรกิจ  เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น ทำให้เข้าใจคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเกิดการเปรียบเทียบหรือการแข่งขัน เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด พึงพอใจมากที่สุด คุ้มค่ามากที่สุดหรับเงินที่ตัวเองจ่ายไป จึงมองว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล   เหตุผลที่เลือกใช้ SAP Business One เข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ  เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานพื้นฐานแล้ว ที่จะช่วยรับมือกับความซับซ้อนของการตลาดหรือกลไกตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การมีระบบการบริหารที่ดียังช่วยรองรับการขยายสาขาธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ...


Call Now
Map