HomeCategory AWS

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัทเทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด มีกลิ่นอายความอบอุ่นของการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์ “ให้เวลากันมากขึ้น”  สำหรับคนที่เรารัก แน่นอนว่าการ “ให้เวลากันมากขึ้น” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเวลาเปิดโอกาสให้เราได้คุยกัน ทำให้ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับพนักงานหรือทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า Digital Transformation เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการช่วยผลักดันองค์กรให้พร้อมกับยุคดิจิทัล  ทางเน็กซัสฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณ ชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัการ บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) เกี่ยวกับธุรกิจและการนำ SAP Business One Cloud เข้าไปช่วยในการบริหารธุรกิจ  เกี่ยวกับธุรกิจ  บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ แอฟริกา เป็นต้น  จุดเด่นของธุรกิจและผลิตภัณฑ์   จุดเด่นของธุรกิจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้า (Product Quality)...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/10/59757452_2153404774957409_5600894343352156160_o-1280x640.jpg

    คุณ อนุเทพ ฟองสมุทร หรือคุณต๊ะ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พื้นฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเภสัชกร หันมาทำงานที่ตัวเองถนัด นั้นก็คือพวกเคมีภัณฑ์ วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจและการนำ SAP Business One เข้าไปช่วยในการบริหารธุรกิจ  เกี่ยวกับธุรกิจ  บริษัท Nap Nutriscience แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริษัทหลัก ๆ ได้แก่  กลุ่มแรกชื่อ “กลุ่มแน็ป” และกลุ่มที่สองชื่อ “กลุ่มเทพ”  กลุ่มแน็ป : โฟกัสการทำธุรกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มเทพ : ส่วนใหญ่ทำธุรกิจภายในประเทศ  ซึ่งลักษณะของธุรกิจที่ทำจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรม เช่น กลุ่มแน็ปจะทำนวัตกรรมที่เป็นเคมีภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงกับจุดที่ลูกค้าต้องการ มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนก็อปปี้ได้ยาก นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกได้ถึง 36 ประเทศ  ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ทำให้กลุ่มบริษัทต้องมองหาระบบเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารธุรกิจ   คุณ อนุเทพ ฟองสมุทร มองว่าการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้นไม่ถือเป็นปัญหา แต่กลับเป็นโอกาส เพราะยุคดิจิทัลนั้นมีทั้ง 3G และ 4G ทำให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทำให้พนักงานใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ซึ่งพนักงานของบริษัท Nap...

Call Now
Map