HomeCategory JDA Solution

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/12/Supply-Chain-1280x640.jpg

   ในปี 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่  ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกอย่างรุนแรง ทำให้ทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญของการวางแผนและบริหารจัดการ  Supply Chain มากขึ้น จากการหยุดชะงักของซัพพลาย (Supply Disruption) ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์เกิดการล่าช้า ยอดขายก็ลดลง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความเสียหายจำนวนมาก ศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบได้ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตกระทันหัน ร้านอาหารบางร้านต้องปิด เรียกได้ว่านอกจากเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย  ลองจินตนาการว่า ถ้าบ้านของคุณกำลังจะถูกไฟไหม้ คุณต้องการให้พนักงานดับเพลิงวิ่งเข้าไปดับไฟด้วยกระป๋องน้ำแบบในสมัยโบราณหรือไม่ คาดว่าคงไม่มีใครต้องการทางเลือกแบบนั้น ใคร ๆ ก็ต้องการหาวิธีและเลือกอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อดับเพลิงไฟตรงหน้าให้เร็วที่สุด  ในเชิงของธุรกิจก็เช่นกัน การวางแผนในการแก้ไข Supply disruption นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเมินเฉย เนื่องจากว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันข้างหน้า  น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด หรือถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างอื่น คุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงหรือเปล่า ถ้าไม่….คุณควรที่จะมีวิธีการรับมือและวางแผนในเรื่องของ Supply ไว้ล่วงหน้า  จากผลการสำรวจของ JDA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารซัพพลายเชน พบว่าโดยเฉลี่ย 70% ของนักวางแผน Supply ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการต่อสู้กับการหยุดชะงักหรือ supply disruption...

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2019/09/Warehourse-1280x640.jpg

เป็นข่าวที่สะเทือนวงการไอทีของธุรกิจผลิตผลไม้กระป๋องของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อบริษัทผู้นำตลาดผลิตอาหารกระป๋องอย่าง บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้มีการประกาศวางระบบจัดการคลังสินค้าใหม่ เพื่อให้สนับสนุนและตอบโจทย์การบริหารธุรกิจยุค 4.0 มากขึ้น โดยบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้เลือกวางระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Solution (WMS) ชื่อดังมาตรฐานระดับโลกจากต่างประเทศชื่อ JDA Software ซึ่งมีความสามารถในการบริหารส่วนของระบบจัดการคลังสินค้าแบบอัจฉริยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ในส่วนของ Yard Management, Inbound Processing, Inventory Management, Resource Management และ Outbound Process ซึ่งเป็นกระบวนและหัวใจหลักที่สำคัญในการบริหารส่วนงานคลังสินค้า โดยในการวางระบบครั้งนี้ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจเลือก บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ                                     และยังเป็น...

Call Now
Map