Cloud ERPERP Software for Small Businesses เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส วางแผนรับมือกู้โควิด-19 

April 2, 2020by NEXUS

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและลุกลามไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยเพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตนี้อย่างหนัก เนื่องจากส่วนใหญ่มีเงินทุนสำรองหมุนเวียนอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดในระบบมากกว่า ทำให้มีเงินทุหมุนเวียนและสามารถประคองธุรกิจได้นานกว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs 

เห็นได้ชัดว่าเจ้าของกิจการที่มีหน้าร้านจำเป็นต้องปรับตัวจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าร้าน เงินเดือนพนักงาน และค่าเสื่อมราคาสินค้า เป็นต้น ธุรกิจบางประเภทมีระบบบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนการดูแลและจัดเก็บ ซึ่งหลายอาจคิดว่าเป็นต้นทุนที่ไม่มีการสูญเสีย เพราะสามารถเห็นและจับต้องได้ จนลืมคิดไปว่า สินค้าต่าง มีอายุและการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา สมมติว่าคุณลงทุนสินค้าในคลังไป 500,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป สินค้าหมดอายุ นั้นหมายความว่สินค้าในคลังของคุณมูลค่าไม่เท่าเดิมอีกต่อไป เพราะสิ่งที่สูญเสียไปจากการหมดอายุไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  

ิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอบทเรียนจากครั้งนี้สอนอะไรแก่ธุรกิจ 

สิ่งที่ธุรกิจเรียนรู้ได้จาโควิด-19 

 • การวางแผนเพื่อรับมือ : หากพูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ การศึกษาหาความรู้ การมองเห็นภาพรวมหรือช่องโหว่ของธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในระบบ การวางแผนสินค้าคงคลังและการวางแผนการผลิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ สำหรับการหาแนวทางการแก้ไขได้ทันท่วงทีหากเกิดวิกฤตในอนาคต เพราะโควิด-19 คงไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายในชีวิตคุณ 
 • การลงทุนที่คุ้มค่า : นอกจากการลงทุนกับตัวเองแล้ว วิกฤตครั้งนี้เป็นการตอกย้ำห้คุณตระหนักถึงการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างในเทคโนโลยี อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและเตรียมตัวรับมือดั่งที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 • ออฟไลน์สู่ออนไลน์ : ทำให้เราเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีมากขึ้น เห็นได้ชัดเลยจากการจำนวนยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้บริการเดลิเวอรี่อาหารที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากเดิม รวมถึงจะเป็นการประชุมหรือทำงานผ่านอินเอร์เน็ตที่เรียกกัคุ้หูว่าWork From Home นั่นเอง 

 

ปรับตัวรับมือกู้วิกฤตโควิด-19 

ทุกวิกฤตมีโอกาสเสมออย่างที่เห็นหลายโรงงานมีการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการสำหรับวิกฤตนี้ ซึ่งก็คือ หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ถืเป็นการช่วยยุงธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ แต่หลังจากโควิด-19 นั้น ภาคธุรกิจจะเตรียมรับมืออย่างไร เรามีคำตอบ 

การดำเนินธุรกิจนั้นมุ่งหวังผลกำไร การที่คุณจะได้ผลกำไรสูงสุดนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่น การลดต้นทุนการผลิต การวางแผนคลังสินค้า การมองเห็นการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลัง การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ และ อื่นจึงเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการปรับตัวหลังโควิด -19  

 

nexcloudERP (ฮีโร่กู้สงครามโควิด-19)  

 

 

 • ภาพรวมธุรกิจ : สามารถเห็นภาพรวมของการบริหารธุรกิจได้จากแดชบอร์ด ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อหรือต้องการสินค้าในแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินลูกค้าเพื่อให้เครติตหรือเงินเชื่อในอนาคต
 • การวางแผนการผลิตและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง : เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการบริหารคลังสินค้า 
 • ลดต้นทุน : การเห็นภาพรวมของคลังสินค้า ทำให้สามารถบริหารคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดทำโปรโมชั่น เพื่อนำของที่ใกล้ถึงวันหมดอายุออกขายเพื่อเอาเงินทุนคืน เป็นต้น 
 • ประมาณยอดขาย :ได้จากรายงานการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าสินค้าใดตรงตามกระแสความต้องการของลูกค้า 
 • ประเมิน KPI : มีการอัปเดตสถานะการทำงานแบบเรียไทม์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรณีเกิดวิกฤตสามารถวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ทันท่วงที 
 • บริการบนคลาวด์: ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะปลอดภัยและไม่สูญหาย นอกจากนี้ระบบยังสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบในส่วนงานนั้นก่อนเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย 
 • เชื่อมต่อระบบอื่นผ่าน API : บริการเสริม เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ตามความต้องการ 
 • ทุกที่ทุกเวลา : ผู้บริหารและพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยลดอุปสรรคการทำงาน เนื่องจากทุกคนเห็นภาพรวมเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ไม่มีสิ่งใดสายเกินไป เราเชื่อว่าปัญหาเป็นเหมือนบททดสอบให้เราเกิดการเรียนรู้และหาทางออก ราพร้อมจะอยู่เคึยงข้างคุณและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  

 

 

Call Now
Map