September 30th, 2021

Thursday

10:00 AM to 11:30 AM

Thailand Time

Online Web Event

Zoom Platform

Reimagine the Intelligent Manufacturing

พลิกโฉมธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ

ครบวงจร

เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับปี 2022 อย่างไร?

ท่ามกลางสถานการณ์อันไม่แน่นอน ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาที่ธุรกิจกำลังเผชิญในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ องค์กร ต้องกลับมาประเมินธุรกิจอย่างจริงจังว่าจะปรับเปลี่ยนและวางแผนธุรกิจในก้าวต่อไปอย่างไร……

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักและสำคัญมากต่อความสำเร็จของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ของเน็กซัสฯ ด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบโซลูชั่นให้กับหลากหลายธุรกิจชั้นนำของไทย อย่าง Thai President Food, OCC, PTT PM, SAPPE, BMW, MITSUBISHI MOTORS, KARAT, Wacoal, BKF เป็นต้น

และเน็กซัสฯ เองเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาออนไลน์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ เน็กซัสฯ ประจำปี 2021 “Reimagine Intelligent Manufacturing พลิกโฉมธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะครบวงจร” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่
30 กันยายน 2564 นี้ เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางระบบ ZOOM Conference

โดยในงานจะได้พบผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะมาแชร์ถึงผลกระทบและทิศทางของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แบบก้าวกระโดด จากการกระตุ้นของสถานการณ์ Covid 19 และ Disruption Technology พร้อมแชร์โซลูชั่นที่จะมารองรับและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แบบครบวงจร โดยใช้ทุกเทคโนโลยี Intelligent ERP, Digital Supply Chain, Logistics Execution, Intelligent RPA, Analytics , Infrastructure as a service (IaaS) รวมถึง IOT และ AI/ML ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ พร้อมสนันสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง และยั่งยืน อย่างแท้จริง

งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

  • ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการทุกท่าน ที่กำลังสนใจมองหาแนวทางเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจ
  • ผู้ที่ทำงานหรือรับผิดชอบด้าน IT,  Analysis, Accounting, Purchasing, SCM, SCP, Planning, Production, WMS, TMS, Sales, Marketing, Commerce ที่กำลังกำลังสนใจมองหาแนวทางเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของทีม
  • ทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับโซลูชั่นและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

 

วิทยากรผู้บรรยายงานสัมมนา

Wiwat Uanchareonkul, Vice President, Enterprise Application

Nexus System Resources Co., Ltd

Manop Prapancharoensin, Vice President, Platform and Technology

Nexus System Resources Co., Ltd

Register Now

I agree to the Privacy Policy.

Agenda

Time  Topic
 10:00 AM  Welcome
 10:05 AM Sourcing and Manufacturing Transformation
 10:15 AM Sales & Distribution Profitability
 10:25 AM Drive to Autonomous Supply Chain
 10:40 AM The Power of Logistics Execution
 10:50 AM Speed Your Business Process with Intelligent RPA
 11:00 AM Simplify access to business intelligence with analytics
 11:15 AM Infrastructure as a Service (IaaS) Technology
 11:30 AM Closing and Special Offering