ERP Software for Small BusinessesSAP Business One โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One เสริมแกร่งธุรกิจ รับมือการแข่งขันในยุคดิจิทัล

June 22, 2021by Rawissada.r

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One เสริมแกร่งธุรกิจ รับมือการแข่งขันในยุคดิจิทัล


kick-off วางระบบ SAP Business One เน็กซัส Nexus ที่ปรึกษา วางโซลูชั่น
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้จัดงาน Kick-Off Project เปิดตัวโครงการวางระบบ SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP มาตรฐานระดับโลก โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนโพลียูรีเทน วางใจให้ เน็กซัสฯ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้วางระบบในครั้งนี้
kick-off วางระบบ SAP Business One เน็กซัส Nexus ที่ปรึกษา วางโซลูชั่น
บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนโพลียูรีเทน เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยุค Digital Transformation ตัดสินใจเลือกวางระบบ SAP Business One ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับการยอมรับ มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับโลก เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกระดับ เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
โมดูล่าร์ kick-off วางระบบ SAP Business One เน็กซัส Nexus ที่ปรึกษา วางโซลูชั่น
คุณบารณีย์ ดุลยจินดา ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด กล่าวว่า “ระบบ SAP Business One จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายมากขึ้น เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และเป็นอาวุธสำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจและวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ”
โมดูล่าร์ kick-off วางระบบ SAP Business One เน็กซัส Nexus ที่ปรึกษา วางโซลูชั่น
โดยการวางระบบดังกล่าว บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด เลือกวางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ที่ปรึกษาโซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจและเป็น SAP Gold Partner เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและวางระบบ ซึ่งทางเน็กซัสฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็น Business Partner ในครั้งนี้ พร้อมนำประสบการณ์กว่า 20 ปี และผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ SAP Business One จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของ บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด
#NexusBusinessPartner #NexusGrowthTogether #NexusTrustPartner #NexusResource #SAPBusinessOne
สนใจระบบ SAP Business One หรือต้องการปรึกษาโซลูชั่น ติดต่อได้ที่
Call: +66 (0) 2 091 1900
Website: www.nexus-sr.com
Email: mkt.th@nexus-sr.com
Line OA: @NEXUS-SR.COM
Call Now
Map