SAP Business One เพิ่มศักยภาพ SME ให้เหนือคู่แข่ง ด้วย SAP Business One

July 4, 2017by aazen.i

การทำงานภายในองค์กรธุรกิจล้วนมีความซับซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบเอกสารต่างๆ ภายในองค์กร
จึงยากต่อการเรียกใช้งานเมื่อต้องการทันที  จึงทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เพราะฉะนั้น
การที่องค์กรธุรกิจของคุณจะเติบโตได้เหนือคู่แข่งนั้น อย่างแรกองค์กรธุรกิจของคุณต้องมีระบบที่ช่วยจัดการงาน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน

SAP Business One  เป็นโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นโซลูชั่น
ที่รวบรวมการทำงานได้อย่างครอบคลุมครบทุกส่วนของธุรกิจ เช่น การเงิน การจัดการคลังสินค้า การจัดซื้อ
สินค้าคงเหลือ การขาย และการผลิต ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถใช้งาน
ได้ง่าย จึงทำให้การดำเนินงานในองค์กรธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีระเบียบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง
ยังรองรับการทำงานในทุกอุปกรณ์ และยังมีอีก 7 เหตุผลหลักสำคัญที่ธุรกิจ SME ไทยควรเริ่มใช้งาน
SAP Business One เพื่อให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่ง คือ

– โซลูชั่นหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกส่วนการทำงานของธุรกิจ
– ลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงาน และบริหารงาน
– ตอบสนองงานอย่างรวดเร็วตรงต่อความต้องการของลูกค้า
– มีโซลูชั่นเสริมมากมายที่รองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ
– ระบบช่วยจัดรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบในทุกขั้นตอน
– ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ ประมวลผลแบบเรียลไทม์
– ระบบมีความยืดหยุ่นช่วยให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่าย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงได้จัดทำ SAP Business One เเพคเกจพิเศษ สำหรับธุรกิจ SME
ไทย ที่รองรับทั้งภาษาไทยและเอกสารภาษีต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือปรึกษา
ได้ฟรีที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-091-1900 หรือ อีเมล์
info.th@nexus-sr.com อ่านรายละเอียดเเพิ่มเติม www.nexus-sr.com/SAPB1/

 

 

 

 

 

 


Fieldset

 

Verification

Call Now
Map