SAP S/4HANA เน็กซัสฯ จัดงานลงนามเซ็นสัญญาวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANAกับ บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จํากัด

December 17, 2019by NEXUS

 

ทางเน็กซัสขอขอบพระคุณ บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางแผ่นและยางแท่ง ที่ไว้วางใจให้เน็กซัสนำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยระบบซอฟต์แวร์จะเข้าไปช่วยบริหารให้ส่วนงานต่างเช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายไอที โดยสามารถทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันของพนักงานทุกคน เพื่อส่งมอบสิ่งดีให้กับลูกค้า  

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในการพัฒนาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกความต้องการใช้งานจริงของลูกค้า ทางเน็กซัส ฯ เล็งเห็นความสำคัญและทิศทางในการบริหารงานที่ต้องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเวลามากขึ้น เนื่องจากระบบที่สมบูรณ์แบบ แม่นยำ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน จะสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ 

Call Now
Map