HomeTag วางระบบ SAP

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2021/03/1-01-3-1280x640.jpg

“เน็กซัสฯ” ชู SAP S/4 HANA เป็น Digital Core เสริมด้วย BlueYonder รองรับธุรกิจหลังโควิด คลี่คลาย คุณผดุงเกียรติ อภิชัยเดชอุดม กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆ อาทิ สยามรัฐ เกาะกระแสเศรฐกิจ กล่าวถึงการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในยุค New Normal ขอบคุณข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์  เน็กซัสฯ ลุยตลาดอุตสาหกรรมชู SAP S/4 HANA เป็น Digital Core เสริมด้วย BlueYonder รองรับการเติบโตให้ผู้ประกอบการ หลังโควิด-19คลี่คลาย นายผดุงเกียรติ อภิชัยเดชอุดม กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย เปิดเผยว่า...

Call Now
Map