Search

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ และเปลี่ยนโฉมตัวเองสู่ดิจิทัลเพื่อแข่งขันในตลาดโลก บริษัทที่นำแนวทางปฏิบัติด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดมาใช้จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าบริษัทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชุดธุรกิจอัจฉริยะ SAP S/4HANA เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมธุรกิจยานยนต์ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ Automotive Industry

ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับความท้าทาย ยุคดิจิทัลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ แมชชีนเลิร์นนิง การประมวลผลแบบเรียลไทม์ การจัดการการขนส่ง การออกแบบทางอุตสาหกรรม เป็นต้น เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ กำลังเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งแรงขับเคลื่อนของตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้เอง ได้นำลูกค้าเข้าสู่ศูนย์กลางของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์จำเป็นต้องตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า มอบประสบการณ์ที่ดีเพื่อสร้างความภักดี 

ธุรกิจยานยนต์ทุกแห่งจึงต้องแข่งขันกันด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ห่วงโซ่อุปทานจะต้องถูกบูรณาการจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้า การรวมกระบวนการทั้งหมดช่วยในการทำนายความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเริ่มเปลี่ยนโฉมเป็นดิจิทัลเพื่อให้เป็นผู้นำในตลาดโลก โดยการนำ ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ทันสมัย และชาญฉลาดมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่สมบูรณ์

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โซลูชั่น SAP S/4HANA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 มอบแกนดิจิทัล และทำให้กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของอุตสาหกรรมยานยนต์ง่ายขึ้น ชุดธุรกิจ SAP S/4HANA ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ตั้งแต่ การวางแผนนวัตกรรม การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้ และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความน่าเชื่อถือ ในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน การตลาด การขาย และการขนส่ง

ชุดธุรกิจอัจฉริยะ SAP S/4HANA มาพร้อม SAP Fiori มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ และรวมทุกส่วนของธุรกิจเข้ากับการวิเคราะห์ และการคาดการณ์ที่แม่นยำ SAP S/4HANA ยังให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และการวิเคราะห์และธุรกรรมแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รุ่นใหม่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ในการบรรลุประเด็นสำคัญ เช่น สร้างผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ซัพพลายเชนแบบดิจิทัล ดึงดูดพนักงานที่มีทักษะ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริการเคลื่อนที่ และรูปแบบธุรกิจที่ดีขึ้น แกนดิจิทัลที่เสถียรของ SAP และความยืดหยุ่นในการขยายสายงานธุรกิจ ทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ประโยชน์ของการใช้ SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

 • ด้าน การวิจัย การพัฒนา และวิศวกรรม
  • SAP S/4HANA ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการยานยนต์ที่เป็นนวัตกรรม  และนำออกสู่ตลาดก่อน ด้วยโซลูชัน SAP ที่ร่วมมือกับพันธมิตรทั่วทั้งระบบนิเวศยานยนต์ เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งมีการจัดการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
 • ด้าน การผลิตและการขนส่งขาออก
  • ธุรกิจสามารถดำเนินการกระบวนการผลิตและการประกอบยานยนต์ที่คล่องตัวและเป็นอิสระสูงโดยใช้ Industry 4.0 และเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะจาก SAP รวมข้อมูลธุรกิจเข้ากับข้อมูล IoT อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด ปรับปรุงความยั่งยืน และลดต้นทุน
 • ด้าน เครือข่ายการจัดหา
  • SAP S/4HANA ช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่รวดเร็ว ตอบสนอง และยืดหยุ่น สนับสนุนการวางแผนห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน การดำเนินงานแบบดิจิทัล คลังสินค้าอัจฉริยะ การขนส่ง และโลจิสติกส์ ช่วยลดการหยุดชะงัก
 • ด้าน การขายและการตลาด
  • SAP S/4HANA มอบประสบการณ์ยานยนต์ที่เป็นส่วนตัว และแตกต่างเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการขาย การบริการ การตลาด เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางในเชิงรุก รองรับการขายปลีกยานยนต์ดิจิทัล และการขายแบบ Omnichannel
 • ด้าน บริการหลังการขาย
  • โซลูชัน SAP รองรับการบริการลูกค้าแบบ Omnichannel การจัดการชิ้นส่วน การประมวลผลการเคลม การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้ และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ด้วยการนำเสนอบริการหลังการขายยานยนต์ที่เกินความคาดหมายของลูกค้า

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

บริษัทใดที่กำลังมองหา ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือมีโครงการปรับเปลี่ยนสู่ SAP S/4HANA รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่กำลังใช้ซอฟต์แวร์ ERP ของผู้ให้บริการอื่น ต้องการจะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องเผชิญกับความซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงที่ประเมินไว้สูงซึ่งยากต่อการคำนวณ ข้อเสนอ RISE with SAP จะช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และช่วยให้เข้าถึงระบบคลาวด์ได้ในราคาถูกและง่ายขึ้น

RISE with SAP เป็นแพ็กเกจธุรกิจที่รวมเครื่องมือ บริการ และซอฟต์แวร์ ERP เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้แบบไม่ต้องยุ่งยากเหมือนก่อน ด้วย “One Offer. One Contract” ที่รวม ซอฟต์แวร์ ERP SAP S/4HANA (private cloud หรือ public cloud edition), Infrastructure as a Service (IaaS) และ Technical Managed Services แบบข้อเสนอเดียว ไว้ในสัญญาเดียว ลดความยุ่งยาก ลดระยะเวลาในการประสานงาน รวมถึงควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

เน็กซัสฯ พันธมิตรที่ปรึกษา SAP S/4HANA และบริการ RISE with SAP

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี ได้แก่ SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ เป็นต้น

✅ หากคุณกำลังมองหา 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 ที่จะเปลี่ยนธุรกิจ 𝗦𝗠𝗘𝘀 ของคุณให้เหนือกว่าใคร ให้ NEXUS เป็นผู้ช่วยของคุณสิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน