ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ เลือกวางระบบ SAP Business One รุกตลาดไทยและต่างประเทศ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจกิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหัวใจสำคัญในการบริการคืออาหารยังคงความสดและยังมีคุณภาพสูง ด้วยเหตุนี้เองจึงเลือกวางระบบ SAP Business One เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านฝ่ายขาย การบัญชี คลังสินค้า รวมถึงฝ่ายส่งออกตอบโจทย์การบริการ ยังมีการวางแผนเพื่อพัฒนาในส่วนของสายงาน Productions เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับใช้วิเคราะห์ และการนำมาปรับใช้กับส่วนงานอื่นๆ เช่น ระบบ QR Code , ระบบ RFID และระบบ Payroll เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

เน็กซัสฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP Business One (SAP B1) สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการส่งออก จะช่วยจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องของการส่งออกและคุณภาพของสินค้า ช่วยยกระดับธุรกิจเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ไปอีกขั้น