Search

SAP ERP เวอร์ชันใหม่ล่าสุด RISE with SAP S/4HANA สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และ เภสัชกรรม

ซอฟต์แวร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

SAP ERP เวอร์ชันใหม่ล่าสุด RISE with SAP S/4HANA สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และ เภสัชกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับภูมิภาคในด้านอุปสงค์และอุปทาน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยอื่นๆ กำลังก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการสำหรับ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาที่ธุรกิจดังกล่าว จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจทั้งหมดและเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลนี้เอง จะเป็นกุญแจสำคัญสู่นวัตกรรมในด้านวิศวกรรมเภสัชกรรม อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเคมี
 
ในบทความนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับ RISE with SAP แพ็กเกจธุรกิจที่รวมเครื่องมือ บริการ และซอฟต์แวร์ ERP เป็นบริการสำคัญ ที่จะช่วยนำพาธุรกิจสู่การเป็น Intelligent Enterprise อย่างเต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ลดความยุ่งยาก ลดระยะเวลาในการประสานงาน รวมถึงควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ต้องก้าวสู่ Intelligent Enterprise จากการวิเคราะห์แนวโน้ม อุตสาหกรรมยา ในปี 2566-2568

ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี ระบุว่า ในปี 2566-2568 คาดว่ามูลค่าจำหน่ายยาจะเติบโต 5.0-6.0% ต่อปี ส่วนหนึ่งมาจาก กำลังซื้อที่มีแนวโน้มขยับดีขึ้นตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการมากขึ้น ความต้องการบริโภคยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และหลังการระบาดรุนแรงของไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยาเสริมภูมิคุ้มกันหรือป้องกันโรค เช่น วิตามิน ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องดื่มเสริมโภชนาการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยามีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มไลน์ธุรกิจผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น

ซึ่งแนวโน้มด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเข้าถึงยาของผู้บริโภค อาทิ Artificial Intelligence และ Machine learning เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเร่งกระบวนการค้นคว้าและพัฒนายาให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเก็บ Big data และ Analytics ช่วยให้ผู้ผลิตได้รับข้อมูลเจาะลึกอย่างรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนการผลิตยา การใช้ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor systems) และการผลิตต่อเนื่อง (Continuous manufacturing process) ที่ใช้พลังงานต่ำ ช่วยทำให้ได้ผลผลิตสูง และลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ ส่งผลให้ธุรกิจเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม เผชิญกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

(1) ไทยยังขาดศักยภาพในการผลิตยาที่จำเป็นจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่
(2) การเพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายใหม่จากต่างชาติ ซึ่งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตยาเพื่อรองรับตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
(3) ภาระต้นทุนของผู้ผลิตยาในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการเร่งปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และราคายานำเข้า/วัตถุดิบยานำเข้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทำไม ธุรกิจเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม จึงต้องการซอฟต์แวร์ ERP

ตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์ไปจนถึงห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการติดตามข้อมูลและกระบวนการต่างๆ โซลูชัน ERP (Enterprise Resource Planning) ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร เหมาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การมองเห็นห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระดับสูง และการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน สนับสนุนความคล่องตัวและความสามารถในการขยายขนาด และเป็นโซลูชันสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิทัล

ทำความรู้จัก SAP ERP เวอร์ชั่น RISE with SAP

RISE with SAP คือ แพ็กเกจธุรกิจจาก SAP บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก รวมเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้แบบครบวงจร ลดความยุ่งยาก ลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการประสานงาน โดยรวม ซอฟต์แวร์ ERP – SAP S/4HANA, Infrastructure as a Service (IaaS) และ Technical Managed Services แบบข้อเสนอเดียว ไว้ในสัญญาเดียวแบบ “One Offer. One Contract”

โดยใน RISE with SAP จะมาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์ SAP ERP เวอร์ชันล่าสุด SAP S/4HANA แกนดิจิทัลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคุมกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ชาญฉลาด สามารถสนับสนุนกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม

SAP ERP เวอร์ชันใหม่ล่าสุด RISE with SAP S/4HANA สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และ เภสัชกรรม

5 ประโยชน์หลักของการเลือกใช้ SAP S/4HANA Cloud สำหรับอุตสาหกรรมยา

1. การวิเคราะห์คุณภาพ
การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมยา SAP S/4 HANA Cloud ช่วยในการประมวลผลเป็นชุดตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังดูแลการควบคุมคุณภาพระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้มั่นใจในมาตรการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการติดฉลาก การปฏิบัติตามการจัดเก็บ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอุตสาหกรรมยามีการควบคุมอย่างเข้มงวด SAP S/4 HANA Cloud จึงดูแลข้อกำหนดและกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการตรวจสอบโครงการตาม GMP 
 
2. สถานที่จัดเก็บ
สูตรยาทั้งหมดต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และยังเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา SAP S/4HANA Cloud จะพิจารณาข้อกำหนดเหล่านี้และช่วยปรับแต่งความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับแต่ละสูตรอย่างละเอียด
 
3. ความราบรื่นในการดำเนินงาน
SAP S4/ HANA Cloud ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์ใหม่จะเข้าควบคุมงานที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากๆ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานราบรื่น และมีประสิทธิภาพในทุกฝ่าย ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น
 
4. ควบคุมต้นทุน
SAP S4/ HANA Cloud สามารถตรวจสอบได้หลายแง่มุมของการทำงาน ทั้งการผลิตและการจัดการขององค์กร ซึ่งจะช่วยองค์กรลดต้นทุนได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ลดเวลาการดำเนินงานโดยรวม และลดการสูญเสีย
 
5.การตรวจสอบตามเวลาจริง
SAP S/4HANA Cloud บันทึกข้อมูลต่างๆ บนฐานข้อมูล SAP S/4HANA สามารถเรียกดูข้อมูลจากทุกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามเวลาจริงได้ ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีเกี่ยวกับกระบวนการที่สำคัญขององค์กร รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานนอกสถานที่ และการลดความเสี่ยงในกระบวนการ
 
6. ลดความซับซ้อนเพื่อลดรอบเวลา 
SAP S/4HANA Cloud ช่วยให้องค์กรสามารถระบุแนวโน้มของตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงที่สนับสนุนโดยคุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และความสามารถในการจำลองและคาดการณ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้รอบเวลาของกระบวนการลดลง สามารถช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาด ระบบยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และลดการทำงานซ้ำ ในขณะที่ยังคงดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 

ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วย SAP ERP เวอร์ชั่น RISE with SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA เป็นแกนดิจิทัลที่สามารถรวมข้อมูลจากระบบที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียวและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามคุณภาพและห่วงโซ่อุปทานของคุณได้อย่างครอบคลุมตามที่ต้องการ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมาก 
 
บริการ RISE with SAP นอกจากจะรวมซอฟต์แวร์ ERP SAP S/4HANA เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นแกนดิจิทัลที่ทันสมัยแล้ว ยังมอบเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น
  • SAP Business Technology Platform (BTP) แพลตฟอร์มที่รวบรวมแอปพลิเคชันระดับองค์กร อาทิ Database, Analytics, Application Development and Integration และ Intelligent Technologies หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ อย่าง ปัญญาประดิษฐ์ AI, RPA, Aumation และ IoT 
  • SAP Business Network Starter Pack ชุดฟังก์ชันที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับคู่ค้า หรือ Network Provider ต่าง ๆ โดยลูกค้า RISE with SAP จะได้ฟังก์ชัน Business Network Partner ของ SAP ทั้ง 
  • Ariba Network – มาร์เก็ตเพลสบนคลาวด์ขนาดใหญ่ เข้าถึงเครือข่ายของหน่วยงานจัดซื้อจำนวนมาก
  • Asset Intelligence Network – เครือข่ายธุรกิจบนคลาวด์ในการบริหารสินทรัพย์ สามารถเชื่อมต่อกับเจ้าของสินทรัพย์ ผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ให้บริการ แบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • Logistics Business Network – เครือข่ายโลจิสติกส์แบบเปิด ทำให้การขนส่งระหว่างบริษัทง่ายขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันและข้อมูลเชิงลึก จัดการการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • Business Process Intelligence (BPI) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ Excel ไปจนถึง Big Data

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ระบบ SAP ERP – RISE with SAP S/4HANA Cloud

SOUTH CITY GROUP กลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2519 ประกอบด้วย หจก.เซาท์ซิตี้ซัพพลาย ผู้นำเข้าสารเคมีมาตรฐานสากลและคุณภาพสูงจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก, บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย และ บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ โพลีเคม จำกัด ผู้จัดหาวัตถุดิบและวัสดุ เพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมโพลียูรีเทน อุตสาหกรรมเคมีพลาสติก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
SOUTH CITY GROUP ได้เปิดตัวโครงการ “RISE with SAP Project” เริ่มดำเนินโครงการการวางระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในการวางระบบครั้งนี้ ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้วางระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud ในครั้งนี้
 
โดยคุณอติชาติ ไชยศุภรากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการวางระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud ที่ไม่ใช่แค่การ Implement ระบบ SAP S/4HANA แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Intelligent Enterprise แบบครบวงจร ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะรักษา Core Value ขององค์กรที่ต้องการเป็นเลิศและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 

 

เลือก SAP S/4HANA Cloud กับ NEXUS ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร พร้อมให้บริการทั้ง Upgrade ระบบ และบริการ RISE with SAP

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP อย่างเป็นทางการ ในระดับ SAP Gold Partner มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification อีกทั้งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบธุรกิจมากกว่า 24 ปี

• เน็กซัสฯ เป็น Long-term Business Partner ที่พร้อมเคียงข้างธุรกิจในระยะยาว นำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร 
• มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP S/4HANA แบบครบวงจร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการอัปเกรดระบบ และ บริการ RISE with SAP
• ให้บริการแบบ End-to-End ตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจไปจนถึงการดำเนินการวางระบบ และ Maintenance Support โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์
• มีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, ขนส่ง, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น
• มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันธุรกิจมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ
• เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์กับ SNP ที่นำเสนอโซลูชัน CrystalBridge® เจ้าเดียวในไทย ให้ธุรกิจสามารถ Move to SAP S/4HANA แบบ Near-Zero Downtime และ Data Selective ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
 

สนใจบริการหรือต้องการปรึกษาโซลูชัน ติดต่อได้ที่ 

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com 
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com 
Line Official Account @nexus-sr.com หรือ https://lin.ee/fopYCxl
โทรศัพท์ 02-091-1900

 
Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน