Logistics

Manufacturing

Retail

Supply Chain

บริหารการเงินและการบัญชีด้วย SAP Business One

บริหารการเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย ด้วยโปรแกรมบัญชี SAP Business One

การบัญชีและการเงิน เป็นส่วนงานพื้นฐานของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก การมีแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีที่มีมาตรฐาน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่ดี และมีความมั่นคงในธุรกิจ นอกจากนี้การมีข้อมูลทางบัญชีและการเงิน จะทำให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมขององค์กร สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ โปรแกรม บัญชี SAP Business One จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมธุรกิจและเข้าถึงฟังก์ชันที่สำคัญทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุน เพิ่มยอดขาย รวมถึงเข้าใจธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น

โปรแกรม บัญชี SAP Business One ขนาดกลางถึงขนาดย่อม

SAP Business One หรือ SAP B1 เป็นโซลูชัน ERP แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ถึงขนาดย่อม มาพร้อมกับชุดเครื่องมือบัญชีและการเงินที่ครบถ้วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการจัดการ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานทางการเงิน ทำให้งานบัญชีรายวันเป็นแบบอัตโนมัติและรวมการดำเนินการทางการเงินกับกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ แบบเรียลไทม์

โปรแกรม บัญชี SAP Business One เป็นหนึ่งในฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญใน SAP Business One มาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงิน รองรับการทำงานประจำวันให้เป็นแบบอัตโนมัติได้ ช่วยลดข้อผิดพลาด เช่น บัญชีแยกประเภทและรายการสมุดรายวัน การคำนวณภาษี เป็นต้น พร้อมทั้งรองรับธุรกรรมหลายสกุลเงิน กิจกรรมการธนาคารทั้งหมดสามารถจัดการได้จากภายในระบบ ตลอดจนการกระทบยอดบัญชี และสามารถสร้างรายงานจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ง่ายดาย

ความสามารถของ โปรแกรม บัญชี SAP Business One

การเงินและการบัญชี (Financial & Accounting) ใน SAP Business One (SAP B1) สามารถสร้าง และแก้ไขผังบัญชีการเงิน (Chart of accounts) การสร้างฐานข้อมูลคู่ค้า-เจ้าหนี้/ลูกหนี้ (Business Partner) การบันทึกรายการบัญชี (Journal Entry) การจัดการสินทรัพย์ (Fixed Assets) การกระทบยอดบัญชี (Account Reconciliation) รวมถึงการดูรายงานต่าง ๆ  เช่น รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger) รายงานอายุหนี้ (Agings Reports) 

 • ผังบัญชี (Chart of accounts)
 • การบันทึกรายการบัญชี (Journal Entry)
 • คำนวณจำนวนเงินโดยอัตโนมัติตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Posting Template)
 • คำนวณจำนวนเงินไว้ก่อนโดยอัตโนมัติของแต่ละเดือน เพื่อให้ระบบจ่ายภายในวันที่กำหนด (Recurring Posting)
 • รายงานทางการเงิน (Financial Reports)
 • การจัดการงบประมาณ (Budget Management)
 • การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
 • บัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Account)
 • การชำระเงินเข้า / ออก (Incoming/Outgoing Payments)
 • การประมวลผลใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement Processing)
 • การปิดบัญชี สิ้นงวด เดือน/ไตรมาส/ปี (Close Period)
 • การกระทบยอดบัญชี (Account Reconciliation)
 • การจัดการสินทรัพย์ (Fixed Assets)
 • การดูรายงานต่าง ๆ  เช่น รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger) รายงานอายุหนี้ (Agings Reports)
 • การสร้างฐานข้อมูลคู่ค้า-เจ้าหนี้/ลูกหนี้ (Business Partner)

ประโยชน์ของ SAP Business One กับงานบัญชีและงานการเงิน

 • ลงรายการบัญชีอัตโนมัติจากแหล่งต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน
 • ลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error
 • ช่วยให้นักบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เร็วขึ้น และยังสามารถปิดบัญชี ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี 
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น e-banking Payroll Excel  เป็นต้น
 • รองรับรายงานที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร เช่น รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3, 53) หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ระบบ ERP SAP B1 สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรได้
 • สามารถดูความสัมพันธ์ของเอกสาร หรือ Document Relationship ได้หลายมุมมอง
 • ที่สำคัญธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ มีความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ทำไมถึงต้องเลือก SAP Business One กับ NEXUS 

เน็กซัสฯ นำเสนอโซลูชันพร้อมใช้ตามความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยเน็กซัสฯ เป็น SAP Partner ในระดับ SAP Gold Partner มีผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา และวางระบบ SAP Business One (SAP B1) แบบครบวงจร มากกว่านั้นยังมีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, โลจิสติกส์, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น

เกี่ยวกับ เน็กซัสฯ  

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ

สนใจระบบ SAP Business One (SAP B1) หรือต้องการปรึกษาโซลูชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Related Articles

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา...