Logistics

Manufacturing

Retail

Supply Chain

ย้ายข้อมูล SAP S/4HANA

ปัจจุบัน ลูกค้า SAP จำนวนมากกำลังมองหาแนวทางการนำ S/4HANA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ERP รุ่นใหม่ของ SAP มาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รับการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค การย้ายข้อมูล SAP S/4HANA เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะเปรียบเหมือนการเปลี่ยนแกนหลักในกระบวนการทางธุรกิจ จาก SAP ECC เป็น S/4HANA หรือการโยกย้ายระบบอื่นๆ เอง ก็มีจุดที่ต้องคำนึงไม่แพ้กัน 

 

ในการย้ายระบบ หรือขึ้นระบบ ERP ใหม่ หากไม่มีกลยุทธ์ที่ดีและการวางแผนที่รอบด้าน การย้ายระบบจะมาพร้อมกับความท้าทายมากมายและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องเข้าใจถึง ข้อควรพิจารณาสำคัญ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

 

5 สิ่งที่ต้องพิจารณา เมื่อวางแผน ย้ายข้อมูล SAP S/4HANA?

1. ควรเริ่มกระบวนการ ย้ายข้อมูล SAP S/4HANA เมื่อใด

แม้ว่าจะมีกำหนดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ Support SAP ECC 6.0 ที่จะสิ้นสุดในปี 2025 (บางเวอร์ชันขยายถึงปี 2027) แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับการโยกย้ายไปยังระบบใหม่ ไม่ควรชะล่าใจ จากข้อมูลของ SAP การย้ายจากระบบ SAP แบบเดิมไปเป็น SAP S/4HANA อาจใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือน อย่างไรก็ตาม ตามงานวิจัยจากการ์ทเนอร์ บริษัทต่างๆ ที่เริ่มกระบวนการแล้วได้รายงานว่า การย้ายไปยัง SAP S/4HANA อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้มาก

 

ดังนั้นเมื่อองค์กรตัดสินใจได้แล้วว่า จะต้องกระโดดสู่ SAP S/4HANA อย่างแน่นอนแล้ว ควรเริ่มกระบวนการย้ายข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพราะนอกจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนไปใช้ S/4HANA แล้ว การเริ่มกระบวนการโดยเร็วอาจช่วยประหยัดเงินลงทุนได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อใกล้ถึงเส้นตายในปี 2025

ทำไมองค์กรต้องพิจารณา SAP S4HANA Cloud Edition4

2. ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการโยกย้าย

สำหรับองค์กรที่ใช้ SAP ECC อยู่ก่อนแล้ว จะต้องตัดสินใจถึงแนวทางการโยกย้ายจากระบบเดิม สู่ระบบใหม่ ซึ่งการย้ายข้อมูล SAP S/4HANA มีแนวทางถึง 3 แบบ 

  • แนวทาง Greenfield ขึ้นระบบ SAP S/4HANA แบบ New Implementation เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบการใช้งานเดิมที่ยากต่อการปรับเปลี่ยน เป็นโอกาสดีที่ในการปรับโครงสร้างใหม่ แต่องค์กรจะต้องเสียแนวทางการปฏิบัติที่เคยมี
  • แนวทาง Brownfield อัปเกรด SAP แบบรักษาโครงสร้างเดิม แต่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ​โดยยังคงโครงสร้าง และภูมิทัศน์ทางไอทีเดิม ทำให้องค์กรสามารถรักษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปได้ แค่หากมีข้อมูลจำนวนมาก วิธีนี้ก็อาจเสี่ยงต่อการ Downtime ของระบบที่มากกว่าปกติ
  • แนวทาง BLUEFIELD™ เป็นแนวทางที่ผสานจุดแข็งของ Greenfield และ Brownfield เข้าด้วยกัน ไม่ต้องขึ้นระบบใหม่จากศูนย์ทั้งหมด แต่องค์กรสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการไปสู่ระบบใหม่ได้ ช่วยลดการ Downtime ของ System ได้ แบบ Near-Zero Downtime เหลือไม่เกิน 8 ชั่วโมง เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจาก SNP

 

ทุกแนวทางหรือทุกกลยุทธ์ ต่างมีข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการของธุรกิจเป็นอย่างไร เป้าหมายในการโยกย้ายคืออะไร องค์กรจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และวิเคราะห์สภาพธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อลดความซับซ้อนและเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้

3. คำนึงถึงประโยชน์ของการปรับใช้ระบบคลาวด์

ปัจจุบันการย้ายระบบ ERP เดิม ไปยัง SAP S/4HANA จะมีทางเลือกในการติดตั้งเป็น Cloud Edition ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

  • SAP S/4HANA Cloud – Public Cloud การติดตั้งระบบ ERP อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่สามารถแก้ไขรหัสต้นฉบับได้ เป็นเหมือนการเช่าห้องที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งาน แต่ไม่สามารถตกแต่งหรือดัดแปลงห้องใหม่ได้
  • SAP S/4HANA Cloud – Private Cloud การติดตั้งระบบ ERP บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับองค์กรอื่น สามารถปรับแต่งระบบได้อย่างเต็มที่ เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ แต่ยังมีผู้ให้บริการคอยดูแลระบบอยู่

หลายๆ องค์กรมักจะมีความกังวลกับการโยกย้ายระบบเข้าสู่ระบบคลาวด์ ทั้งการใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจริงๆ แล้ว ระบบคลาวด์จาก SAP มีความปลอดภัยสูง และ SAP S/4HANA Cloud ยังโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการแข่งขันในปัจจุบัน เช่น ความสามารถในการปรับขนาดที่รวดเร็ว การควบคุมต้นทุนที่จ่ายตามการใช้งานจริง ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เป็นต้น

ทำไมองค์กรต้องพิจารณา SAP S4HANA Cloud Edition5

4. การวางแผนงบประมาณ ย้ายข้อมูล SAP S/4HANA

การโยกย้ายจากระบบเดิม สู่ SAP S/4HANA เป็นโครงการที่เปรียบเหมือนการเปลี่ยนแกนหลักของกระบวนการธุรกิจ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้ทั้งเวลาและทรัพยากร มีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน SAP จึงนำเสนอบริการใหม่ เพื่อรองรับการก้าวสู่ SAP S/4HANA ด้วยบริการ RISE with SAP

RISE with SAP ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ระบบ ERP SAP S/4HANA แต่รวมเครื่องมือและบริการที่จำเป็น ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์และการสนับสนุน การจัดการด้านเทคนิค การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง AI และ Machine Learning ที่มอบความคล่องตัว และความยืดหยุ่นที่มากขึ้นให้กับองค์กร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น

5. เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ

การย้ายระบบไปยัง SAP S/4HANA มักจะมาพร้อมกับปัญหาด้านไอทีและกระบวนการต่างๆ มากมาย เนื่องจากบริษัทต่างๆ ขาดความเชี่ยวชาญในการโยกย้ายที่เหมาะสม องค์กรจึงต้องตัดสินใจร่วมมือกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญจาก SAP ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้ มักจะให้การสนับสนุนในหลายขั้นตอนตลอดการย้าย ตั้งแต่การประเมินภาระงาน การวางแผนแนวทางการย้าย ไปจนถึงการกำหนดขั้นตอนทางเทคนิค และการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อย้ายไปยัง SAP S/4HANA ได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ บริษัทพันธมิตรที่ปรึกษาที่ดี มักจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า ประเมินความพร้อมโดยละเอียด และคาดการณ์ถึงโซลูชันที่ดีที่สุดในอนาคต และยังช่วยให้ลูกค้าเข้าใจภาพการเปลี่ยนแปลงได้ทั่วทั้งแนวกระบวนการ เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกดขึ้นของการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

เน็กซัสฯ พันธมิตรที่ปรึกษา SAP S/4HANA และบริการ RISE with SAP

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี ได้แก่ SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ เป็นต้น

 

สนใจ S/4HANA Cloud  บริการ RISE with SAP

หรือ ต้องการปรึกษาโซลูชันธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Categories

Connect with us

Related Articles

เอกรัฐไว้วางใจเน็กซัสฯ วางระบบ เปิดโครงการ Kick-Off ” RISE with SAP S/4HANA Cloud ” เชื่อมต่อธุรกิจอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ Kick-Off "...

ระบบโลจิสติกส์ – 3 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชันระดับโลก Blue Yonder ใน NEXUS TALK EP.2

ในโลกของธุรกิจ ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บวกกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการสินค้าหรือบริการที่รวดเร็ว...

เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิต รับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วย SAP Business One

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตตลอดระยะเวลา 2-3 ปี เกิดความผันผวนสูง ส่งผลกระทบทั่วโลก ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ...

เจาะความสามารถ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ธุรกิจอัจฉริยะ ใน RISE with SAP

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาด ผสานรวม และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ...
ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว...
SAP Business One HANA version

ธุรกิจบริการโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการบริหารที่มีลูกค้าเป็น “ศูนย์กลาง” โดย SAP Business One HANA version

ในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน หลายๆ ธุรกิจ ในภาคของธุรกิจบริการ ต่างมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล...