กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับงานสัมมนาอัพเดทเทคโนโลยี และโซลูชันบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่ผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทชั้นนำกว่า 150 ท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในปี 2022 ที่ผ่านมา

2023 นี้ มีความพิเศษกว่าเดิม โดย เน็กซัสฯ ขอเชิญทุกท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญจาก BlueYonder ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี และโซลูชันบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) แบบครบวงจร ตั้งแต่ การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารความต้องการของลูกค้าตลอดจนบริหารจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าทุกขั้นตอนจนสามารถส่งมอบสินค้าสำเร็จถึงมือลูกค้า (Demand Planning and Fulfillment), การบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS), และการบริหารการขนส่งสินค้า (TMS) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยืดหยุ่น ความอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในทุกสถานการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ของธุรกิจ โดยเป้าหมายคือความคล่องตัวและประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่นี่

หากนี่คือสิ่งที่คุณและธุรกิจกำลังสนใจ

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทรนด์ แนวโน้มล่าสุด และความท้าทายในการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain)
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีในการที่จะเอาชนะความท้าทายด้านการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain), Demand Planning and Fulfillment, WMS, TMS
กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำระดับโลกกับความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดเมื่อนำเทคโนยีโซลูชันบริหารจัดการซัพพลายเชนไปใช้จริง

แนะนำเทคโนโลยี และโซลูชันล่าสุดที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Demand Planning and Fulfillment
Warehouse Management
Transportation Management

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำเทคโนโลยี และโซลูชันซัพพลายเชน (Supply Chain) ไปใช้ในธุรกิจ

การบริหารจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจให้ดีเยี่ยม ลดเวลา และต้นทุน โดยใช้ความสามารถของ AI/ML ในการวางแผนแบบ End-to-End ทุกกระบวนการ เชื่อมต่อเรียลไทม์ทุกย่างก้าว
ลดต้นทุนการบรรทุกได้ถึง

 12%*

การเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้ถึง

 95%*

แนวทางการเร่งเพิ่มปริมาณการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถึง

 300%*

 ลดสัดส่วนงานที่ต้องใช้บุคคลทำ (Manual Tasks) ได้กว่า

 80%*

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าและแรงงานได้ถึง

 30%*

การเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้ถึง

 80%*

*เป็นตัวเลขที่ได้จากกรณีศึกษาและประเมินวัดผล จากบริษัทผู้ใช้งานจริง

รูปแบบการบรรยาย: ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

เวลาและสถานที่

อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2023
9.30 น. – 12.00 น.
PANASONIC SOLUTION & INNOVATION CENTER
        ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณวาสนา โคสา (น้อง)  061 385 2513 หรือ 063 225 1155