ขอบคุณที่สนใจลงทะเบียนทดลองใช้งาน
SAP Business One for HANA ระบบจะทำการส่ง Username และ Password ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียน

กรณี หากท่านไม่ได้รับข้อมูลในกล่องข้อความเข้า (Inbox) กรุณาตรวจสอบอีกครั้งที่กล่องอีเมล์ขยะ (Junk Mail)
หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-091-1900 ต่อ 1985