Home SAP Hybris Cloud for Sales CRM บริหารจัดการงานขาย ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา

SAP Hybris Cloud for Sales คืออะไร

SAP Hybris Cloud for Sales โซลูชั่น CRM ที่ช่วยบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมขาย โดยจะช่วยพัฒนากระบวนการทำงานของทีมขาย ให้ดีมากขึ้น โดยมีการกำหนด Flow การทำงานที่ชัดเจน การทำงานครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้า การคัดเลือกลูกค้า การเปิดและตรวจสอบโอกาสทางการขาย การปิดการขาย และออกเอกสารประกอบการขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้สามารถติดตามงานขายได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ ทำให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการปิดการขายสั้นลง การสูญเสียลูกค้าน้อยลง ทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
sap-hybris-cloud-for-customer-0-0

ทำไมต้องเลือกใช้ SAP Hybris Cloud for Sales

  • รองรับการทำงานกับทุกอุปกรณ์ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

  • รวดเร็วที่สุดกับระบบการทำงานแบบ Real-time

  • รองรับและคลอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน

  • เปิดโอกาสการขาย และประเมินการปิดยอดขายได้รวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

  • เพิ่มโอกาสการปิดยอดขายด้วยระบบจัดการข้อมูลลูกค้า

  • ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว 

  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขายด้วยระบบบันทึกข้อมูลการใช้บริการลูกค้า

ลงทะเบียนรับรายละเอียด และทดลองใช้งานฟรี

 
 

Verification

สอบถามข้อมูล พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี โทร 02-091-1900 Ext. 1980

Call Now
Map