Home ทดลองใช้งานฟรี ระบบบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย NEXtier CRM for Sales

เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
ด้วยการบริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่สุด
NEXtier CRM
sap-hybris-cloud-for-customer-0-0

ทำไมต้องเลือกใช้ NEXtier CRM for Sales

  • รองรับการทำงานกับทุกอุปกรณ์ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

  • รวดเร็วที่สุดกับระบบการทำงานแบบ Real-time

  • รองรับและคลอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน

  • เปิดโอกาสการขาย และประเมินการปิดยอดขายได้รวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

  • เพิ่มโอกาสการปิดยอดขายด้วยระบบจัดการข้อมูลลูกค้า

  • ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว 

  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขายด้วยระบบบันทึกข้อมูลการใช้บริการลูกค้า

ลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี

 
 

Verification

สอบถามข้อมูล พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี โทร 02-091-1900 Ext. 1980

Call Now
Map