The Future of Intelligent Supply Chain for Thailand 2022

บทเรียนครั้งสำคัญที่ทุกธุรกิจไทยได้เรียนรู้จากการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 คือการที่หลายธุรกิจมีการทำงานที่เน้น Just-in-time และ Lean Practice มากเกินไป โดยหวังผลเพียงเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนทำงาน ความเร็วในการแข่งขัน หรือเพียงลดต้นทุนเล็กน้อยของธุรกิจบางส่วน โดยลืมคำนึงถึงความยืดหยุ่นพื้นฐาน ความคล่องตัว และความสามารถในการที่จะวางแผน ปรับเปลี่ยนแผนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ 

การบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain) และ โลจิสติกส์ (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงสุดจึงถูกวางให้เป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสำคัญที่บริษัทชั้นนำของไทยให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ และหากนี่คือสิ่งที่ธุรกิจคุณกำลังสนใจ เช่นเดียวกัน

การเห็นภาพรวมที่แท้จริงของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยข้อมูลที่ไหลรวมและแสดงออกมาในรูปแบบรายงานกราฟ รวมถึงตัวเลขที่ง่ายต่อการวิเคราะห์


แนวทางการวางแผน คาดการณ์สินค้า และความต้องการของลูกค้าที่เข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการคาดการณ์ที่แม่นยำ และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ


การบริหารการขนส่งสินค้าให้ดีเยี่ยม ลดเวลา และต้นทุน โดยใช้ความสามารถของ AI/ML ในการวางแผนการขนส่งแบบ End-to-End ทุกกระบวนการ เชื่อมต่อเรียลไทม์ทุกย่างก้าวการขนส่งจนถึงมือผู้รับ


ปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยำของคลังสินค้าได้ 100%* มีการแจ้งเตือนหากสินค้าคงคลังขาดแคลนหรือมีปัญหาคอขวดในกระบวนการ และยังขับเคลื่อนประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย AI/ML


ลดต้นทุนการบรรทุกได้ถึง 12%*


แนวทางการเร่งเพิ่มปริมาณการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถึง 300%*


การเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้ถึง 95%*


ลดสัดส่วนงานที่ต้องใช้บุคคลทำ (Manual Tasks) ได้กว่า 80% *


ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าและแรงงานได้ถึง 50%*


เพื่ออนาคตของคุณและธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืนกว่า… 

เน็กซัสฯ ขอเชิญคุณเข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ “The Future of Intelligent Supply Chain for Thailand 2022”  ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

บทเรียนครั้งสำคัญที่ทุกธุรกิจไทยได้เรียนรู้จากการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 คือการที่หลายธุรกิจมีการทำงานที่เน้น Just-in-time และ Lean Practice มากเกินไป โดยหวังผลเพียงเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนทำงาน ความเร็วในการแข่งขัน หรือเพียงลดต้นทุนเล็กน้อยของธุรกิจบางส่วน โดยลืมคำนึงถึงความยืดหยุ่นพื้นฐาน ความคล่องตัว และความสามารถในการที่จะวางแผน ปรับเปลี่ยนแผนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ 

การบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain) และ โลจิสติกส์ (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงสุดจึงถูกวางให้เป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสำคัญที่บริษัทชั้นนำของไทยให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ และหากนี่คือสิ่งที่ธุรกิจคุณกำลังสนใจ เช่นเดียวกัน

การเห็นภาพรวมที่แท้จริงของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยข้อมูลที่ไหลรวมและแสดงออกมาในรูปแบบรายงานกราฟ รวมถึงตัวเลขที่ง่ายต่อการวิเคราะห์


แนวทางการวางแผน คาดการณ์สินค้า และความต้องการของลูกค้าที่เข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการคาดการณ์ที่แม่นยำ และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ


การบริหารการขนส่งสินค้าให้ดีเยี่ยม ลดเวลา และต้นทุน โดยใช้ความสามารถของ AI/ML ในการวางแผนการขนส่งแบบ End-to-End ทุกกระบวนการ เชื่อมต่อเรียลไทม์ทุกย่างก้าวการขนส่งจนถึงมือผู้รับ


ปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยำของคลังสินค้าได้ 100%* มีการแจ้งเตือนหากสินค้าคงคลังขาดแคลนหรือมีปัญหาคอขวดในกระบวนการ และยังขับเคลื่อนประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย AI/ML


ลดต้นทุนการบรรทุกได้ถึง 12%*


แนวทางการเร่งเพิ่มปริมาณการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถึง 300%*


การเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้ถึง 95%*


ลดสัดส่วนงานที่ต้องใช้บุคคลทำ (Manual Tasks) ได้กว่า 80% *


ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าและแรงงานได้ถึง 50%*


เพื่ออนาคตของคุณและธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืนกว่า… 

เน็กซัสฯ ขอเชิญคุณเข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ “The Future of Intelligent Supply Chain for Thailand 2022”  ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)


สถานที่

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา  14.00 น. - 15.00 น.  ผ่าน ZOOM

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กำหนดการ

14:00 น. - 14:10 น. Re-imagine a boundaryless supply chain with BlueYonder Solutions
14:10 น. - 14:30 น.

Resolving the Planning Crisis in Today's Supply Chain

14:30 น. - 14:50 น. Digitization of Transportation & Logistics in the New Customer-Centric World
14:50 น. - 15:00 น. Fair & Fast Co., Ltd. - How BY TMS revolutionized current logistic operations in the sugar business and enabled new businesses in Logistics Transportation Platform and Logistic service provider for Fair&Fast Companies