Search

วันทูวัน คอนแทคส์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One

วันทูวัน คอนแทคส์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One เสริมประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Kick-Off Project เปิดตัวโครงการวางระบบ SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP มาตรฐานระดับโลก โดยไว้วางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้วางระบบในครั้งนี้ โดยเป็นการจัดการประชุมแบบ Virtual Kick-Off meeting เพื่อทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบ ERP ที่สามารถทำงานได้อย่างตอบโจทย์ ครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท โดยเลือกวางระบบ SAP Business One ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรที่ดี และมีมาตรฐานสากลซึ่งจะเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ควบคุมสัญญาต่าง ๆ ของผู้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงควบคุม จัดสรรงบประมาณ และ SAP Business One ยังช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการทำงานด้วยประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

โดยการวางระบบ SAP Business One ครั้งนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลือกวางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ที่ปรึกษาโซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจและเป็น SAP Gold Partner เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและวางระบบ ซึ่งทางเน็กซัสฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็น Business Partner ในครั้งนี้ พร้อมนำประสบการณ์กว่า 20 ปี และผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ SAP Business One จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

#NexusBusinessPartner #NexusGrowthTogether #NexusTrustPartner #NexusResource #SAPBusinessOne

สนใจระบบ SAP Business One หรือต้องการปรึกษาโซลูชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน