Search

ธุรกิจบริการโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการบริหารที่มีลูกค้าเป็น “ศูนย์กลาง” โดย SAP Business One HANA version

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

ในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน หลายๆ ธุรกิจ ในภาคของธุรกิจบริการ ต่างมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีความต้องการที่ละเอียด และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อีกทั้งยังต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ SAP Business One HANA version ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent ERP) สำหรับธุรกิจบริการ 

SAP Business One HANA version

SAP Business One HANA version ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ

SAP Business One HANA version คือ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ หรือ Intelligent ERP ครอบคลุมการบริหารจัดการส่วนงานหลักขององค์กร แบบครบวงจร ตั้งแต่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายโรงงานผลิต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ และอื่น ๆ 

SAP Business One HANA version

จุดแข็งหลักของซอฟต์แวร์ SAP B1 คือ สามารถรับข้อมูลได้จากแพลตฟอร์มเดียวแบบรวมศูนย์ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น สามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันที และง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบนระบบคลาวด์ สามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ

SAP Business One HANA version

ในภาคธุรกิจบริการและการขาย SAP Business One ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้าและกำหนดช่วงของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ SAP B1 สามารถช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ มีเครื่องมือที่จำเป็นในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอัตราส่วนความพึงพอใจของลูกค้า สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโอกาสในการขาย

ความสามารถเฉพาะของ SAP Business One ในธุรกิจบริการ และการขาย

SAP Business One HANA version

ธุรกิจค้าปลีก – ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแบบที่เป็นส่วนตัวด้วยโซลูชัน SAP Business One Retail Industry ผู้ค้าปลีกสามารถปรับการดำเนินงานของตนให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์จาก POS (Point of Sale) ด้วยการจัดการที่เหมาะสม

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค –  SAP B1 สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังสามารถรับรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 

ธุรกิจจัดจำหน่าย ขายส่ง – ผู้ค้าส่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการแบบบูรณาการในโซลูชัน SAP Business One Wholesale Distribution ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการด้วยการวางแผนที่เหมาะสมและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) 

เจาะความสามารถที่สำคัญ 5 ข้อ ของ SAP Business One สำหรับธุรกิจบริการ

SAP Business One HANA version

  1. การจัดการลูกค้า

SAP Business One ช่วยให้ธุรกิจ สามารถวางลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ และปรับปรุงวงจรการขายทั้งหมด เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดซื้อหรือรายการสินค้าที่ต้องการของลูกค้า สามารถดูภาพรวมของลูกค้าด้วย SAP Business One สำหรับการขาย สามารถจัดการรายชื่อติดต่อต่างๆ เก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook

  1. เชื่อมต่อสินค้าคงคลัง ไปยังการขาย

สินค้าคงคลังและการขายเป็นสิ่งที่คู่กัน SAP B1 สามารถเชื่อมโยงสินค้าคงคลังกับการขาย ทำให้สามารถตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย และแม่นยำ หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนในขณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสในการปิดการขายที่รวดเร็ว

  1. การจัดการแคมเปญการตลาด

แคมเปญการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขาย SAP B1 สามารถสร้างรายการแคมเปญที่มีฐานลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมใช้งาน สามารถสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดได้แบบเรียลไทม์ สร้างและบันทึกกิจกรรมงานบริการต่าง ๆ ถึงกำหนดงานล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนการทำงาน

  1. ปรับปรุงบริการหลังการขาย

SAP B1 มีฟังก์ชันสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถบริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ทีมขายสามารถจัดการบริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

  1. การจัดการไปป์ไลน์การขาย

 SAP B1 ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการไปป์ไลน์การขายได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดกระบวนการขายต่างๆ และให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ตัวแทนขายต่างๆ ตามข้อมูลและรายงานตามเวลาจริงที่สร้างโดย SAP Business One 

SAP Business One HANA version

เลือกวางระบบ SAP Business One (SAP B1) กับ NEXUS 

 เน็กซัสฯ นำเสนอโซลูชันพร้อมใช้ตามความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยเน็กซัสฯ เป็น SAP Partner ในระดับ SAP Gold Partner มีผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา และวางระบบ SAP Business One (SAP B1) แบบครบวงจร มากกว่านั้นยังมีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, โลจิสติกส์, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น 
SAP Business One HANA version

 เกี่ยวกับ เน็กซัสฯ  

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ 

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน