Search

Pinnacle Asset Management เปิดโครงการ Kick-Off Project เลือก Nexus วางระบบ SAP Business One

โครงการ Kick-Off Project วางระบบ SAP Business One

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท พินนะเคิล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (PAM) เปิดตัวโครงการ Kick-Off โดยไว้วางใจให้ทาง บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการวางระบบ “SAP Business One” ในครั้งนี้

PAM Kick-Off

เกี่ยวกับPinnacle Asset Management (PAM)

พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ คือองค์กรที่พร้อมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือธุรกิจในการบริหารจัดการเครดิต และช่วยเหลือลูกหนี้ในการบริหารจัดการหนี้ ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้ กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทพินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ คือเรามุ่งเน้นที่จะคงความเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการบริหารงานที่เป็นเลิศและมุ่งส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และสถาบันการเงินที่ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัท พินนะเคิล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ ก่อตั้งขึ้นโดยกรรมการผู้บริหารในเครือไฮไลฟ์กรุ๊ป Hylife group เป็นบริษัทศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนประกอบกิจการในธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การพัฒนาที่ดิน การจัดการสินทรัพย์ การผลิต กลุ่มบริษัทในเครือHylife group ประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 บริษัทได้แก่ Hylife IBC , Hylife Developments , Hylife Property Developments , Hylife Global food , Pinnacle Asset Management , Hylife Asset , DR. Hygiene Medical Products. โดยมีบริษัท Hylife IBC เป็นบริษัท โฮลดิ้งจัดการบริหารงานให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

PAM Kick-Off

ทำไมต้องเลือก เน็กซัสฯ

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์ SAP เช่น SAP S/4 HANA , SAP Business One (SAP B1) , SAP iRPA , SAP Analytics เป็นต้น ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 24 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจปลีก-ค้าส่ง และ ธุรกิจการให้บริการ เป็นต้น

สนใจวางระบบ SAP Business One หรือต้องการปรึกษาโซลูชัน ติดต่อได้ที่
Tel : 02-091-1900
Line OA : @nexus-sr.com
Solutions Specialist : mkt.th@nexus-sr.com

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน