Search

โดล ไทยแลนด์ วางระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ด้วย Blue Yonder

โดล ไทยแลนด์ ผู้ผลิตผลไม้กระป๋องชื่อดังเลือกเน็กซัสฯ วางระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ใหม่ สู่ยุค 4.0 ด้วย Blue Yonder (JDA) Software

เป็นข่าวที่สะเทือนวงการไอทีของธุรกิจผลิตผลไม้กระป๋องของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อบริษัทผู้นำตลาดผลิตอาหารกระป๋องอย่าง บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้มีการประกาศวางระบบจัดการคลังสินค้าใหม่ เพื่อให้สนับสนุนและตอบโจทย์การบริหารธุรกิจยุค 4.0 มากขึ้น โดยบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้เลือกวางระบบจัดการคลังสินค้า Warehouse Management Solution (WMS) ชื่อดังมาตรฐานระดับโลกจากต่างประเทศชื่อ Blue Yonder (JDA Software) ซึ่งมีความสามารถในการบริหารส่วนของระบบจัดการคลังสินค้าแบบอัจฉริยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ในส่วนของ Yard Management, Inbound Processing, Inventory Management, Resource Management และ Outbound Process ซึ่งเป็นกระบวนและหัวใจหลักที่สำคัญในการบริหารส่วนงานคลังสินค้า

โดยในการวางระบบครั้งนี้ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจเลือก บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และยังเป็น Blue Yonder พาร์ทเนอร์ ประจำประเทศไทยได้เข้าสนับสนุนในการวางระบบครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล    mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน