Latest Articles

Featured Articles

Previous Articles

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์โดยรวมของ ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว...

เอกรัฐไว้วางใจเน็กซัสฯ วางระบบ เปิดโครงการ Kick-Off ” RISE with SAP S/4HANA Cloud ” เชื่อมต่อธุรกิจอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ Kick-Off "...

ระบบโลจิสติกส์ – 3 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชันระดับโลก Blue Yonder ใน NEXUS TALK EP.2

ในโลกของธุรกิจ ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บวกกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการสินค้าหรือบริการที่รวดเร็ว...

เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิต รับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วย SAP Business One

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตตลอดระยะเวลา 2-3 ปี เกิดความผันผวนสูง ส่งผลกระทบทั่วโลก ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ...

เจาะความสามารถ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ธุรกิจอัจฉริยะ ใน RISE with SAP

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาด ผสานรวม และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ...
บริหารการเงินและการบัญชีด้วย SAP Business One 1

บริหารการเงินและการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย ด้วยโปรแกรม บัญชี SAP Business One

บริหารการเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย ด้วยโปรแกรมบัญชี SAP Business Oneการบัญชีและการเงิน...
ทีวาย สตีล วางใจ เน็กซัส วางระบบ SAP Business One เพิ่มศักยภาพธุรกิจการผลิตอัจฉริยะ

ทีวาย สตีล วางใจ เน็กซัส วางระบบ SAP Business One เพิ่มศักยภาพธุรกิจการผลิตอัจฉริยะ

ทีวาย สตีล วางใจ เน็กซัส วางระบบ SAP Business One เพิ่มศักยภาพธุรกิจการผลิตอัจฉริยะบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ “SAP Business One...
RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต_

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการผลิต จำเป็นต้องเริ่มปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ยืดหยุ่น และชาญฉลาด...