Search

เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิต รับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วย SAP Business One

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตตลอดระยะเวลา 2-3 ปี เกิดความผันผวนสูง ส่งผลกระทบทั่วโลก ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ทำให้ธุรกิจต้องเร่งกระบวนการ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องการซอฟต์แวร์การผลิตที่ครอบคลุมเพื่อช่วยธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ในบทความนี้จะพาไปทำความรู้จัก SAP Business One for HANA (SAP B1) โซลูชันที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักของ อุตสาหกรรมการผลิต แบบครบวงจร

6 ความท้าทาย ในอุตสาหกรรมการผลิต

หลังจากสถานการณ์การระบาดเริ่มผ่อนคลาย อุตสาหกรรมการผลิตคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต ที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงโซลูชันอัตโนมัติ เทคโนโลยีอัจฉริยะ อย่าง AI, IOT ทำให้เกิด ดิจิทัล ดิสรัปชั่น อีกทั้งยังมีความท้าทายอีกหลายประการที่ธุรกิจต้องทำความเข้าใจ และมองหาโซลูชันเพื่อรับมือ

SAP Business One

6 ความท้าทาย ในอุตสาหกรรมการผลิต

  1. การพยากรณ์ความต้องการสินค้า

องค์กรที่ไม่มีการรายงานขั้นสูง ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดการเสียโอกาสในการขายได้

  1. การควบคุมสินค้าคงคลัง

การตรวจสอบสต๊อกด้วยตนเอง ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ทำให้เกิดการขาดแคลน หรือสต็อกสินค้ามากเกินไป เกิดความเสียหายที่อาจประเมินไม่ได้ และการติดตามสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน อาจทำให้เกิดการเสียเปรียบกับคู่แข่งที่ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการปรับปรุงประสิทธิสินค้าคงคลัง

  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานผลิต

ผู้ผลิตต่างมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมในกระบวนการผลิตคือการจัดระบบเวิร์กโฟลว์ และปรับกระบวนการให้ทันสมัย ผู้ผลิตจำเป็นต้องลดงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมากให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงลดการหยุดชะงักของระบบการทำงานให้น้อยที่สุด

  1. การเพิ่ม ROI

การเพิ่ม ROI มีความท้าทาย ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ผันผวน การเพิ่ม ROI ด้วยการเพิ่มราคาขายจึงไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่ม ROI อาจมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้การตลาดดิจิทัล ซึ่งมีต้นทุนน้อยกว่าแบบเก่า หรือ มองหาวิธีลดต้นทุนอื่นๆ เช่น การต่อรองกับซัพพลายเออร์ ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อ เป็นต้น

  1. การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

การจัดการและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขาย เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้ผลิตมักเผชิญ ลูกค้าแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะ ความชอบ และความต้องการที่แตกต่างกัน หากผู้ผลิตสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ จะช่วยให้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

 SAP Business One

  1. การรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่

แน่นอนว่าในทุกๆ ปี มักจะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึง IoT หุ่นยนต์ และซอฟต์แวร์ การตัดสินใจปรับใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การเชื่อมต่อเครื่องมือ เทคโนโลยี และพนักงาน ต้องไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อระดับปฏิบัติการ

ปัญหาเหล่านี้ล้วนแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีแผนในการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาและลดข้อจำกัดทางอุตสาหกรรมที่ล้าสมัย พร้อมเพิ่มกำลังการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์ และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง 

SAP Business One for HANA ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent ERP) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต 

 SAP B1 คือ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น สามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีและง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัทไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทางบัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจแบบบูรณาการ มีความยืดหยุ่นสูง เชื่อมต่อการทำงานกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

โซลูชันใน SAP Business One for HANA ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักของ อุตสาหกรรมการผลิต แบบครบวงจร

1.การบริหารการเงิน

บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายงานสรุป การดำเนินงานในรูปแบบมาตรฐาน หรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์

2. การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า

บริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย ติดตามและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย เก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียว จัดการรับประกันสินค้า และข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 

3.การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

บริหารงานจัดซื้อได้ครบวงจร – การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (POS) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ พร้อมสามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบขายหน้าร้าน POS 

4.การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

มีฟังก์ชันการจัดทำรายงานเชิงลึก สำหรับผู้บริหารผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน

5.ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานขึ้นใหม่ และปรับปรุงรายงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปรับปรุง KPIs

SAP Business One

6.การวางแผนการผลิต

ควบคุมการผลิต ตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต (Work Order) และต้นทุนในการผลิตได้ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายในการผลิต ในแต่ละใบสั่งผลิต รวมถึงวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างครอบคลุม

เลือกวางระบบ SAP Business One (SAP B1) กับ NEXUS 

SAP Business One

เน็กซัสฯ นำเสนอโซลูชันพร้อมใช้ตามความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยเน็กซัสฯ เป็น SAP Partner ในระดับ SAP Gold Partner มีผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา และวางระบบ SAP B1แบบครบวงจร มากกว่านั้นยังมีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, โลจิสติกส์, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น 

SAP Business One

เกี่ยวกับ เน็กซัสฯ  

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANA, SAP Business One (SAP B1), SAP iRPA, SAP Analytics ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ 

รู้จัก NEXUS และ SAP Business One มากขึ้น
ในรายการ NEXUS TALK EP.1

NEXUS TALK รายการใหม่ของ NEXUS Thailand Channel เปิดตัว EP.1 กันในหัวข้อ “บริหารธุรกิจครบวงจรด้วยโซลูชัน ERP อัจฉริยะ ด้วย SAP Business One” Episode แรกนี้เอาใจธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ มาร่วมกันเรียนรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยธุรกิจ SMEs ของคุณได้ ความท้าทายในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจ SMEs ต้องรู้, สิ่งที่ธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม Services, Trading และ Manufacturing ต้องอัปเกรดตัวเองให้ทันเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล และ ERP อัจฉริยะของเรา SAP Business One จะช่วยธุรกิจ SMEs ของคุณได้อย่างไร… หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือต้องการหา Worldwide Standard Solution ที่จะเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ของคุณให้เหนือกว่าใคร ให้ NEXUS เป็นผู้ช่วยของคุณสิ คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อปรึกษาเราได้เลย https://rebrand.ly/ccd39f

สนใจระบบ SAP Business One (SAP B1) หรือต้องการปรึกษาโซลูชัน ติดต่อได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน