Featured Articles

Previous Articles

ลดข้อจำกัด จัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ด้วย ซอฟต์แวร์ Supply Chain Management

หลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งขาดแคลนวัตถุดิบ...

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One เสริมแกร่งธุรกิจ รับมือการแข่งขันในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา...
RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต_

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

RISE with SAP ก้าวสู่ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการผลิต จำเป็นต้องเริ่มปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ยืดหยุ่น และชาญฉลาด...

เน็กซัสฯ จัดงานลงนามเซ็นสัญญาวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA for HighTech กับบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เน็กซัสฯ จัดงานลงนามเซ็นสัญญาวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA for HighTech กับบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)Start...HOP (HANA Outstanding...

ระบบ WMS ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ ก้าวสู่การบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคลังสินค้า ด้วยระบบ WMS ระบบคลังสินค้า ครบวงจรระบบคลังสินค้า สำคัญอย่างไร?…ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น...