Search

ท๊อปเบส์ท ไว้วางใจเน็กซัสฯ วางระบบ SAP S/4HANA รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

 

ท๊อปเบส์ท ไว้วางใจเน็กซัสฯ วางระบบ SAP S/4HANA รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ในยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท ท๊อปเบส์ท จำกัด
ผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายตัวถังรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนโลหะ ชั้นนำได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่คล่องตัว รวดเร็ว และลดความซับซ้อนในการทำงาน ทั้งนี้ทาง บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ได้ไว้วางใจ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP S/4HANA ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดย SAP S/4HANA จะช่วยบริหารให้ส่วนงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายไอที สามารถทำงานเชื่อมโยงกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาโครงการ SAP S/4HANA ดังกล่าว ณ อาคารอิทธิพร สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ภายใต้ชื่อโครงการ STAR ซึ่งย่อมาจาก

S – Sustainable อย่างยั่งยืน
T – Teamwork การทำงานเป็นทีม
A – Agile ความคล่องแคล่วว่องไว
R – Resilience ความยืดหยุ่น

SAP S/4HANA

 

โดยในโครงการ SAP S/4HANA นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และผู้บริหาร

SAP S/4HANA
SAP S/4HANA

ในโอกาสนี้ทาง NEXUS ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณที่ไว้วางใจใน NEXUS สำหรับการวางระบบ SAP S/4HANA ในโครงการสำคัญนี้ และ NEXUS ขอเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย SAP S/4HANA

SAP S/4HANA

เกี่ยวกับ เน็กซัส

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เอสเอพี เช่น SAP S/4HANASAP Business One (SAP B1), SAP iRPASAP Analytics เป็นต้น ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องเป็น พาร์ทเนอร์ในระดับ SAP Gold Partner ไว้วางใจได้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ 

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com 
Line Official Account @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900
Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน